دانلود رام HUAWEI S7-721u V100R001C500B021 ورژن 4.2
برند : HUAWEI
مدل : S7-721u
ورژن : 4.2
بیلد نامبر : V100R001C500B021
حجم فایل : 519.47 MB
تاریخ انتشار : 1397/7/2
بازدید : 217

دانلود رام HUAWEI S7 721u V100R001C500B021 ورژن 4.2

HUAWEI S7-721u
محتوای فایل

S7-721u_V100R001C500B021_Board_Software_general_Android_4.2_DLOAD_AND_XML_FILE.zip

   S7-721u_V100R001C500B021_Board_Software_general_Android_4.2_05012UVM/

   S7-721u_V100R001C500B021_Board_Software_general_Android_4.2_05012UVM/ReleaseDoc/

   S7-721u_V100R001C500B021_Board_Software_general_Android_4.2_05012UVM/ReleaseDoc/+f+¦+ó¦++F-÷-+-ó(S7-721u V100R001C500B021)V1.0.docx

   S7-721u_V100R001C500B021_Board_Software_general_Android_4.2_05012UVM/ReleaseDoc/S7-721u V100R001C500B021+¦¦+-ú-T-+-ó¦f.xlsx

   S7-721u_V100R001C500B021_Board_Software_general_Android_4.2_05012UVM/ReleaseDoc/S7-721uV100R001C500B021+f+¦¦µ¦++¬¦G-++S¦++-¦¦.xlsx

   S7-721u_V100R001C500B021_Board_Software_general_Android_4.2_05012UVM/ReleaseDoc/S7-721uV100R001C500B021¦µ¦+++-T¦s¦Ñ.xlsx

   S7-721u_V100R001C500B021_Board_Software_general_Android_4.2_05012UVM/ReleaseDoc/S7-72X +-+»-¿++¦++~++¦+-T-V1.0.doc

   S7-721u_V100R001C500B021_Board_Software_general_Android_4.2_05012UVM/ReleaseDoc/S7-72X MMI-¿++¦++~++¦+-T-V1.0.doc

   S7-721u_V100R001C500B021_Board_Software_general_Android_4.2_05012UVM/ReleaseDoc/Youth2¦·-_¦²¦»¦¦+¦++¦+.docx

   S7-721u_V100R001C500B021_Board_Software_general_Android_4.2_05012UVM/Software/

   S7-721u_V100R001C500B021_Board_Software_general_Android_4.2_05012UVM/Software/+ó+·¦·&+++¦&+-+º_Prod&Serv&Cust/

   S7-721u_V100R001C500B021_Board_Software_general_Android_4.2_05012UVM/Software/+ó+·¦·&+++¦&+-+º_Prod&Serv&Cust/SHHOST690-S7-721u V100R001C500B021.rar

مشاهده کامل

نظرات