HUAWEI

7 Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
MediaPad X1 7D-503L V100R001C233B008 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad X1 7D-503L V100R001C233B008 ورژن 4.4.2

دانلود
MediaPad X1 7D-501U V100R002C233B010 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad X1 7D-501U V100R002C233B010 ورژن 4.4.2

دانلود
MediaPad X1 7D-501U V100R001C233B020 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad X1 7D-501U V100R001C233B020 ورژن 4.4.2

دانلود
MediaPad X1 7D-501L V100R002C209B017 4.4Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad X1 7D-501L V100R002C209B017 ورژن 4.4

Asia Pacific
دانلود
MediaPad X1 7D-501U V100R001C233B021 4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad X1 7D-501U V100R001C233B021 ورژن 4.2

دانلود

مشاهده کامل

A Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
P8 lite ALE-L21 C185B131 5.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L21 C185B131 ورژن 5.0

Middle East & Africa
دانلود
P8 lite ALE-TL00 C01B192 5.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-TL00 C01B192 ورژن 5.0

دانلود
P8 lite ALE-TL00 V100R001C01B131 5.0.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-TL00 V100R001C01B131 ورژن 5.0.2

دانلود
Honor 7i ATH-AL00 C00B103 5.1.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7i ATH-AL00 C00B103 ورژن 5.1.1

China (All Country)
دانلود
P8 lite ALE-L21 C636B170 5.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L21 C636B170 ورژن 5.0

Venezuela
دانلود
P8 lite ALE-A21 V100R001C185B525 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-A21 V100R001C185B525 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
P8 lite ALE-L04 C567B309 5.1.1USA United States دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L04 C567B309 ورژن 5.1.1

USA United States
دانلود
P8 lite ALE-L03 COC112B120 5.0Latin America دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L03 COC112B120 ورژن 5.0

Latin America
دانلود
P8 lite ALE-L23 C25B140a 5.1.1Argentina Claro دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L23 C25B140a ورژن 5.1.1

Argentina Claro
دانلود
Honor 7i ATH-UL01 C00B132 5.1.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7i ATH-UL01 C00B132 ورژن 5.1.1

China (All Country)
دانلود
P8 lite ALE-L21 C432B132 5.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L21 C432B132 ورژن 5.0

West Europe , France
دانلود
P8 lite ALE-L21 C432B551 5.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L21 C432B551 ورژن 5.0

West Europe , France
دانلود
P8 lite ALE-L21 C150B130 5.0Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L21 C150B130 ورژن 5.0

Europe
دانلود
P8 lite ALE-L21 C185B560 5.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L21 C185B560 ورژن 5.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor 7i ATH-UL01 C432B130CUSTC432D001 5.1.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7i ATH-UL01 C432B130CUSTC432D001 ورژن 5.1.1

West Europe , France
دانلود
P8 lite ALE-UL00 V100R001C00B131 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-UL00 V100R001C00B131 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
P8 lite ALE-L21 C636B540 6.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L21 C636B540 ورژن 6.0

Venezuela
دانلود
P8 lite ALE-L21 C636B190 5.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L21 C636B190 ورژن 5.0

Venezuela
دانلود
P8 lite ALE-L21 L21C02B893 6.0.1Europe Vodafone, German دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L21 L21C02B893 ورژن 6.0.1

Europe Vodafone, German
دانلود
P8 lite ALE-L21 L21C185B562 6.0.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L21 L21C185B562 ورژن 6.0.1

Middle East & Africa
دانلود
P8 lite ALE-L21 L21C432B586 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L21 L21C432B586 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
P8 lite ALE-L23 L23C605B530 6.0.1Latin America دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L23 L23C605B530 ورژن 6.0.1

Latin America
دانلود
Honor 7i ATH-UL06 C469B130 5.1Argentina , Open market دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7i ATH-UL06 C469B130 ورژن 5.1

Argentina , Open market
دانلود
P8 lite ALE-L01 C432B171 5.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L01 C432B171 ورژن 5.0

West Europe , France
دانلود
Honor 7i ATH-UL06 C469B310 6.0.1Argentina , Open market دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7i ATH-UL06 C469B310 ورژن 6.0.1

Argentina , Open market
دانلود
P8 lite ALE-L21 L21C432B604 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L21 L21C432B604 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
P8 lite ALE-L21 L21C40B514 6.0.1Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L21 L21C40B514 ورژن 6.0.1

Europe
دانلود
P8 lite ALE-L02 L02C635B572 6.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L02 L02C635B572 ورژن 6.0

Venezuela
دانلود
P8 lite ALE-L02 L02C636B150 5.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L02 L02C636B150 ورژن 5.0

Venezuela
دانلود
P8 lite ALE-L21 L21C150B589 6.0.1Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L21 L21C150B589 ورژن 6.0.1

Europe
دانلود
P8 lite ALE-L21 L21C432B609 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L21 L21C432B609 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
P8 lite ALE-L21 L21C432B610 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L21 L21C432B610 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
Mate 10 ALP-L29 L29C185 8.0.0.115 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 10 ALP-L29 L29C185_8.0.0.115 ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
MediaPad T3 10 AGS-L09 L09C199B003CUSTC199D001 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T3 10 AGS-L09 L09C199B003CUSTC199D001 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P8 lite ALE-L21 C185B571 6.0.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L21 C185B571 ورژن 6.0.1

Middle East & Africa
دانلود
P8 lite ALE-L21 L21C02B902 6.0.1Europe Vodafone, German دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L21 L21C02B902 ورژن 6.0.1

Europe Vodafone, German
دانلود
P20 Lite ANE-L21 8.0.0.122 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P20 Lite ANE-L21 8.0.0.122(C185) ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
P8 lite ALE-L23 L23C605B538 6.0.1Latin America دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L23 L23C605B538 ورژن 6.0.1

Latin America
دانلود
P8 lite ALE-CL00 V100R001C92B180 4.4.4 دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-CL00 V100R001C92B180 ورژن 4.4.4

دانلود
P20 Lite ANE-LX1 ANE LX1 8.0.0.104 8.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI P20 Lite ANE-LX1 ANE-LX1_8.0.0.104 ورژن 8.0

دانلود
P8 lite ALE-L02 C183B120 5.0New Zealand, Australia دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-L02 C183B120 ورژن 5.0

New Zealand, Australia
دانلود
P8 lite ALE-UL00 ALE UL00C00B211 5.0China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 lite ALE-UL00 ALE-UL00C00B211 ورژن 5.0

China (All Country)
دانلود
P20 Lite ANE-AL00 8.0.0.113C788 8.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI P20 Lite ANE-AL00 8.0.0.113C788 ورژن 8.0

دانلود
MediaPad T3 10 AGS-L09 L09C199B260 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T3 10 AGS-L09 L09C199B260 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor 7A Pro AUM-L29 8.0.0.140 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7A Pro AUM-L29 8.0.0.140_C185 ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor 7i ATH-UL01 C185B320 6.0.1MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7i ATH-UL01 C185B320 ورژن 6.0.1

MEA
دانلود
Mate 10 ALP-TL00 C700B300 8.0.0 8.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 10 ALP-TL00 C700B300_8.0.0 ورژن 8.0

دانلود
P20 Lite ANE-L21 8.0.0.154 C432 8.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P20 Lite ANE-L21 8.0.0.154_C432 ورژن 8.0

West Europe , France
دانلود
P20 Lite ANE-LX1 8.0.0.154 C185 8.0MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI P20 Lite ANE-LX1 8.0.0.154_C185 ورژن 8.0

MEA
دانلود
Mate 10 ALP-L29 8.0.0.137 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 10 ALP-L29 8.0.0.137_C185 ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
P20 Lite ANE-L22 8.0.0.145 ZAFC185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P20 Lite ANE-L22 8.0.0.145_ZAFC185 ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor 7i ATU-L31 8.0.0.143 C185 8.0MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7i ATU-L31 8.0.0.143_C185 ورژن 8.0

MEA
دانلود
Honor 7i ATU-L29A 8.0.0.141 C185 8.0MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7i ATU-L29A 8.0.0.141_C185 ورژن 8.0

MEA
دانلود
Honor 7i ATU-L29B 8.0.0.141 C185 8.0MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7i ATU-L29B 8.0.0.141_C185 ورژن 8.0

MEA
دانلود
MediaPad T3 10 AGS-W09 C199B275CUSTC199D001 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T3 10 AGS-W09 C199B275CUSTC199D001 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود

مشاهده کامل

B Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
Honor 6X BLN-L21 BLN L21C185B131 6.0.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6X BLN-L21 BLN-L21C185B131 ورژن 6.0.1

Middle East & Africa
دانلود
Honor 6X BLN-L21 BLN L21C432B342 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6X BLN-L21 BLN-L21C432B342 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
GR5 BLL-22 C636B150 6.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI GR5 BLL-22 C636B150 ورژن 6.0

Venezuela
دانلود
GR5 BLL-22 C900B300 DOWNGRADE 7.0 TO 6.0General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI GR5 BLL-22 C900B300 ورژن DOWNGRADE 7.0 TO 6.0

General | International
دانلود
Honor 6X BLN-L21 BLN L21C432B360 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6X BLN-L21 BLN-L21C432B360 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
Honor 6X BLN-L21 BLN L22C636B360 7.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6X BLN-L21 BLN-L22C636B360 ورژن 7.0

Venezuela
دانلود
Honor 6X BLN-L21 BLN L24C567B360 7.0USA United States دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6X BLN-L21 BLN-L24C567B360 ورژن 7.0

USA United States
دانلود
Honor 6X BLN-L21 BLN L21C10B360 7.0Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6X BLN-L21 BLN-L21C10B360 ورژن 7.0

Russia, Europe
دانلود
MediaPad M3 BTV-W09 C128B350 7.0Hungary telenor دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad M3 BTV-W09 C128B350 ورژن 7.0

Hungary telenor
دانلود
MediaPad M3 BTV-W09 DL09C199B350 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad M3 BTV-W09 DL09C199B350 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
MediaPad M3 BTV-W09 C233B350 7.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad M3 BTV-W09 C233B350 ورژن 7.0

دانلود
GR5 BLL-L21 L21C10B370 7.0Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI GR5 BLL-L21 L21C10B370 ورژن 7.0

Russia, Europe
دانلود
GR5 BLL-L21 L22C636B370 7.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI GR5 BLL-L21 L22C636B370 ورژن 7.0

Venezuela
دانلود
MediaPad M3 BTV-DL09 L29C432B151 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad M3 BTV-DL09 L29C432B151 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
GR5 BLL-L21 L21C185B361 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI GR5 BLL-L21 L21C185B361 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
GR5 BLL-L21 L21C10B342 7.0Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI GR5 BLL-L21 L21C10B342 ورژن 7.0

Russia, Europe
دانلود
GR5 BLL-22 L22C636B360 7.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI GR5 BLL-22 L22C636B360 ورژن 7.0

Venezuela
دانلود
MediaPad M3 BTV-DL09 BTV DL09C233B038 7.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad M3 BTV-DL09 BTV-DL09C233B038 ورژن 7.0

دانلود
Honor 6X BLN-L22 C675B320 7.0India دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6X BLN-L22 C675B320 ورژن 7.0

India
دانلود
Honor 6X BLN-L22 C675B330 7.0India دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6X BLN-L22 C675B330 ورژن 7.0

India
دانلود
Honor 6X BERLIN-L21 Berlin L21HNC185B370 5.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6X BERLIN-L21 Berlin-L21HNC185B370 ورژن 5.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor 6X BERLIN-L22 L22C636B167 6.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6X BERLIN-L22 L22C636B167 ورژن 6.0

Venezuela
دانلود
GR5 BLL-L23 L23C605B364 7.0Latin America دانلود

دانلود رام HUAWEI GR5 BLL-L23 L23C605B364 ورژن 7.0

Latin America
دانلود
Honor 6X BLN-L21 L21C185B361 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6X BLN-L21 L21C185B361 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
Mate 10 Pro BLA-L29 8.0.0.115 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 10 Pro BLA-L29 8.0.0.115(C185) ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
Nova 2 Plus BAC-L21 C185B140CUSTC185D001 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova 2 Plus BAC-L21 C185B140CUSTC185D001 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor 6X BERLIN-L23 L23C605B130 6.0.1Latin America دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6X BERLIN-L23 L23C605B130 ورژن 6.0.1

Latin America
دانلود
Honor 6X BLN-L21HN C185B361 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6X BLN-L21HN C185B361 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor 6X BLN-L21HN C185B140 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6X BLN-L21HN C185B140 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Nova 2 Plus BAC-L21 L21 C185B130 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova 2 Plus BAC-L21 L21_C185B130 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor 6X BERLIN-L21 Berlin L21 C185B133 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6X BERLIN-L21 Berlin-L21_C185B133 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor 6X BND-L21 CUSTC185D001 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6X BND-L21 CUSTC185D001 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor 6X BND-L31 C185B131 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6X BND-L31 C185B131 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
MediaPad T3 BG2-U01 U01C199B006 CUSTC199D003 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T3 BG2-U01 U01C199B006_CUSTC199D003 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
MediaPad T2 7.0 BGO-DL09 DL09C199B006CUSTC199D001 6.0.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T2 7.0 BGO-DL09 DL09C199B006CUSTC199D001 ورژن 6.0.1

Middle East & Africa
دانلود
MEDIAPAD M3 LITE 10 BAH-L09 L09 C199B003 CUSTC199D001 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MEDIAPAD M3 LITE 10 BAH-L09 L09_C199B003_CUSTC199D001 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
Mate 10 Pro BLA-L29 8.0.0.133 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 10 Pro BLA-L29 8.0.0.133 (C185) ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
MEDIAPAD M3 LITE 10 BAH-L09 L09C199B253 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MEDIAPAD M3 LITE 10 BAH-L09 L09C199B253 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
Nova 2 Plus BAC-L21 C185B150 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova 2 Plus BAC-L21 C185B150 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor 6X BND-L21 8.0.0.332 C432 8.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6X BND-L21 8.0.0.332_C432 ورژن 8.0

West Europe , France
دانلود
Nova 2 Plus BAC-L21 8.0.0.331 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova 2 Plus BAC-L21 8.0.0.331_C185 ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
MediaPad M3 BTV-DL09 C199B005 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad M3 BTV-DL09 C199B005 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Mate 10 Pro BLA-L29D 8.0.0.139 C721 8.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 10 Pro BLA-L29D 8.0.0.139_C721 ورژن 8.0

دانلود
Mate 10 Pro BLA-L29 9.0.0.106 C432 9.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 10 Pro BLA-L29 9.0.0.106_C432 ورژن 9.0

West Europe , France
دانلود
Honor 6X BND-L21C 8.0.0.335 C185 8.0MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6X BND-L21C 8.0.0.335_C185 ورژن 8.0

MEA
دانلود
Honor 6X BND-L31A 8.0.0.334 C185 8.0MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6X BND-L31A 8.0.0.334_C185 ورژن 8.0

MEA
دانلود
Honor 7X BND-L21C C185 Frp Reset And imei Repair 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7X BND-L21C C185 Frp Reset And imei Repair ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود

مشاهده کامل

C Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
G Play Mini CHC-U01 V100R001C636B061b 4.4Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI G Play Mini CHC-U01 V100R001C636B061b ورژن 4.4

Venezuela
دانلود
Honor 4X CHE1-CL10 V100R001CHNC92B249 4.4 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE1-CL10 V100R001CHNC92B249 ورژن 4.4

دانلود
Honor 4X CHE1-CL10 V100R001CHNC92B259 4.4 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE1-CL10 V100R001CHNC92B259 ورژن 4.4

دانلود
Honor 4X CHE1-CL10 V100R001CHNC92B269 4.4 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE1-CL10 V100R001CHNC92B269 ورژن 4.4

دانلود
Honor 4X CHE1-CL10 V100R001CHNC92B275 4.4 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE1-CL10 V100R001CHNC92B275 ورژن 4.4

دانلود
Honor 4X CHE1-CL10 V100R001CHNC92B282 4.4 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE1-CL10 V100R001CHNC92B282 ورژن 4.4

دانلود
Honor 4X CHE2-L11 V100R001C185B505 6.0.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE2-L11 V100R001C185B505 ورژن 6.0.1

Middle East & Africa
دانلود
Honor 4C CHM-TL00 V100R001C01B113 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4C CHM-TL00 V100R001C01B113 ورژن 4.4.2

دانلود
Honor 4C CHM-TL00 V100R001C01B140 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4C CHM-TL00 V100R001C01B140 ورژن 4.4.2

دانلود
Honor 4C CHM-TL00 V100R001C01B191 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4C CHM-TL00 V100R001C01B191 ورژن 4.4.2

دانلود
Honor 4C CHM-TL00H V100R001C00B419 5.1.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4C CHM-TL00H V100R001C00B419 ورژن 5.1.1

China (All Country)
دانلود
Honor 4C CHM-TL00H V100R001C00B191 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4C CHM-TL00H V100R001C00B191 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Honor 4X CHM-UL00 V100R001C00B211 4.2.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHM-UL00 V100R001C00B211 ورژن 4.2.2

China (All Country)
دانلود
Honor 4C CHM-U01 V100R001C636B063 4.4.2Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4C CHM-U01 V100R001C636B063 ورژن 4.4.2

Venezuela
دانلود
Honor 4C CHM-U01 V100R001C636B070 4.4.2Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4C CHM-U01 V100R001C636B070 ورژن 4.4.2

Venezuela
دانلود
Honor 4C CHM-U01 V100R001C636B330 4.4.2Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4C CHM-U01 V100R001C636B330 ورژن 4.4.2

Venezuela
دانلود
Honor 4C CHM-U01 V100R001C185B067 5.1.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4C CHM-U01 V100R001C185B067 ورژن 5.1.1

Middle East & Africa
دانلود
Honor 4X CHE1-L04 C900B370 5.1.1General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE1-L04 C900B370 ورژن 5.1.1

General | International
دانلود
Honor 4X CHE2-L11 V100R001CHNC00B281 6.0.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE2-L11 V100R001CHNC00B281 ورژن 6.0.1

China (All Country)
دانلود
Honor 4C CHM-U01 V100R001C185B502 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4C CHM-U01 V100R001C185B502 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor 4C CHM-U01 V100R001C185B510 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4C CHM-U01 V100R001C185B510 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
G Play Mini CHE-TL00 V100R001C01B161 5.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI G Play Mini CHE-TL00 V100R001C01B161 ورژن 5.0

دانلود
G Play Mini CHE-TL00H V100R001C00B161 5.0China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI G Play Mini CHE-TL00H V100R001C00B161 ورژن 5.0

China (All Country)
دانلود
Honor 4X CHE2-TL00M V100R001CHNC01B281 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE2-TL00M V100R001CHNC01B281 ورژن 4.4.2

دانلود
Honor 4X CHE1-CL20 V100R001CHNC00B268 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE1-CL20 V100R001CHNC00B268 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Honor 4X CHE2-TL00 V100R001CHNC00B281 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE2-TL00 V100R001CHNC00B281 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Honor 4X CHE2-UL00 V100R001CHNC00B381 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE2-UL00 V100R001CHNC00B381 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Honor 4C CHM-CL00 V100R001C92B190 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4C CHM-CL00 V100R001C92B190 ورژن 4.4.2

دانلود
Honor 4X CHM-UL00 V100R001C00B419 4.2.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHM-UL00 V100R001C00B419 ورژن 4.2.2

China (All Country)
دانلود
Mate S CRR-L09 C02B110 5.1.1Europe Vodafone, German دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate S CRR-L09 C02B110 ورژن 5.1.1

Europe Vodafone, German
دانلود
Mate S CRR-L13 C433B114 5.0Middle East دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate S CRR-L13 C433B114 ورژن 5.0

Middle East
دانلود
Mate S CRR-UL00 C470B115 5.1.1Asia, New Zealand دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate S CRR-UL00 C470B115 ورژن 5.1.1

Asia, New Zealand
دانلود
Mate S CRR-UL00 C185B355 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate S CRR-UL00 C185B355 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Mate S CRR-UL20 V100R001C185B355 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate S CRR-UL20 V100R001C185B355 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Y5 2 CUN-L02 C694B102 5.1.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Y5 2 CUN-L02 C694B102 ورژن 5.1.1

دانلود
Y5 2 CUN-L21 C578B121a 5.1.1Canada دانلود

دانلود رام HUAWEI Y5 2 CUN-L21 C578B121a ورژن 5.1.1

Canada
دانلود
Y5 2 CUN-U29 C567B120 5.1.1USA United States دانلود

دانلود رام HUAWEI Y5 2 CUN-U29 C567B120 ورژن 5.1.1

USA United States
دانلود
Y5 2 CUN-U29 C567B124 5.1.1USA United States دانلود

دانلود رام HUAWEI Y5 2 CUN-U29 C567B124 ورژن 5.1.1

USA United States
دانلود
Y5 2 CUN-U29 C578B120 5.1.1Canada دانلود

دانلود رام HUAWEI Y5 2 CUN-U29 C578B120 ورژن 5.1.1

Canada
دانلود
Honor 4X CHE1-CL20 B309 5.1.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE1-CL20 B309 ورژن 5.1.1

دانلود
Honor 4X CHM-UL00 C00B425 5.1.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHM-UL00 C00B425 ورژن 5.1.1

China (All Country)
دانلود
Mate S CRR-L09 C432B303 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate S CRR-L09 C432B303 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
Honor 4X CHE2-L12 C636B320 5.1.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE2-L12 C636B320 ورژن 5.1.1

Venezuela
دانلود
Honor 4X CHE2-UL00 B416 5.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE2-UL00 B416 ورژن 5.1

دانلود
Mate S CRR-CL00 C92B131 5.1.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate S CRR-CL00 C92B131 ورژن 5.1.1

دانلود
Honor 4C CHM-U01 C636B320 5.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4C CHM-U01 C636B320 ورژن 5.1

Venezuela
دانلود
Mate S CRR-L09 C109B190 5.0Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate S CRR-L09 C109B190 ورژن 5.0

Russia, Europe
دانلود
Mate S CRR-UL00 C00B120 5.1.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate S CRR-UL00 C00B120 ورژن 5.1.1

China (All Country)
دانلود
Honor 4X CHE2-L11 C185B310 5.1.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE2-L11 C185B310 ورژن 5.1.1

Middle East & Africa
دانلود
Honor 4X CHE2-L11 C636B360 5.1.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE2-L11 C636B360 ورژن 5.1.1

Venezuela
دانلود
Honor 4X CHE2-L11 C432B506a 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE2-L11 C432B506a ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
Honor 4X CHE2-L11 C636B330 5.1.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE2-L11 C636B330 ورژن 5.1.1

Venezuela
دانلود
Honor 4X CHE2-L11 C185B310 5.1.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE2-L11 C185B310 ورژن 5.1.1

Middle East & Africa
دانلود
Honor 4X CHE2-L11 C185B561 6.0.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE2-L11 C185B561 ورژن 6.0.1

Middle East & Africa
دانلود
Mate S CRR-UL00 C433B150 5.1.1Middle East دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate S CRR-UL00 C433B150 ورژن 5.1.1

Middle East
دانلود
Mate S CRR-UL00 C185B360 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate S CRR-UL00 C185B360 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor 4C CHM-U01 C900B500a 5.1General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4C CHM-U01 C900B500a ورژن 5.1

General | International
دانلود
Honor 4C CHM-U01 C185B560 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4C CHM-U01 C185B560 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor 4C CHM-CL00 V100R001C92B130 4.4 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4C CHM-CL00 V100R001C92B130 ورژن 4.4

دانلود
Honor 4C CHM-U01 C675B510CUSTC675D002 4.4.2India دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4C CHM-U01 C675B510CUSTC675D002 ورژن 4.4.2

India
دانلود
Honor 4C CHM-U01 C675B510CUSTC675D002 6.0India دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4C CHM-U01 C675B510CUSTC675D002 ورژن 6.0

India
دانلود
Honor 4X CHE2-L11 C10B535 6.0.1Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE2-L11 C10B535 ورژن 6.0.1

Russia, Europe
دانلود
Honor 4X CHE1-L04 C900B390 5.1.1General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE1-L04 C900B390 ورژن 5.1.1

General | International
دانلود
Honor 4X CHE1-L04 C675B511 6.0.1India دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE1-L04 C675B511 ورژن 6.0.1

India
دانلود
Honor 4X CHE1-L04 C675B520 6.0.1India دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE1-L04 C675B520 ورژن 6.0.1

India
دانلود
Mate S CRR-UL00 C433B114 5.0.1Middle East دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate S CRR-UL00 C433B114 ورژن 5.0.1

Middle East
دانلود
Honor Holly 3 CAM-UL00 C675B132CUSTC675D001 SD UPDATEIndia دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor Holly 3 CAM-UL00 C675B132CUSTC675D001 ورژن SD-UPDATE

India
دانلود
Honor 4C CHM-U01 C675B530 6.0India دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4C CHM-U01 C675B530 ورژن 6.0

India
دانلود
Honor 4X CHE2-L11 C636B510 6.0.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE2-L11 C636B510 ورژن 6.0.1

Venezuela
دانلود
Honor 4X CHE2-L11 C636B515 6.0.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CHE2-L11 C636B515 ورژن 6.0.1

Venezuela
دانلود
Y5 2 CUN-U29 C567B154 5.1.1USA United States دانلود

دانلود رام HUAWEI Y5 2 CUN-U29 C567B154 ورژن 5.1.1

USA United States
دانلود
G Play Mini CHC-U01 C636B510 6.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI G Play Mini CHC-U01 C636B510 ورژن 6.0

Venezuela
دانلود
G Play Mini CHC-U01 C900B500a 5.1General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI G Play Mini CHC-U01 C900B500a ورژن 5.1

General | International
دانلود
Mate S CRR-L09 L09C432B370 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate S CRR-L09 L09C432B370 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
Y6 2 CAM-L21 L21C464B151 6.0.1Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 2 CAM-L21 L21C464B151 ورژن 6.0.1

Asia Pacific
دانلود
Y6 2 CAM-L21 L21C185B141 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 2 CAM-L21 L21C185B141 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Nova CANNES-L11 C432B100 6.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova CANNES-L11 C432B100 ورژن 6.0

West Europe , France
دانلود
Nova CANNES-L01 C432B100 6.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova CANNES-L01 C432B100 ورژن 6.0

West Europe , France
دانلود
G Play Mini CHC-U23 C469B340 5.1.1Argentina , Open market دانلود

دانلود رام HUAWEI G Play Mini CHC-U23 C469B340 ورژن 5.1.1

Argentina , Open market
دانلود
Y5 2 CUN-L22 C567B128 N AUSA United States دانلود

دانلود رام HUAWEI Y5 2 CUN-L22 C567B128 ورژن N/A

USA United States
دانلود
G Play Mini CHC-U01 C185B310 5.1.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI G Play Mini CHC-U01 C185B310 ورژن 5.1.1

Middle East & Africa
دانلود
Y6 2 CAM-L21 C636B150 6.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 2 CAM-L21 C636B150 ورژن 6.0

Venezuela
دانلود
Nova CAN-L01 C432B320 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova CAN-L01 C432B320 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
Nova CAN-L11 C432B320 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova CAN-L11 C432B320 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
Y5 2 CUN-L01 C577B125 5.1.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Y5 2 CUN-L01 C577B125 ورژن 5.1.1

دانلود
Y5 2 CUN-U29 C578B126 5.1.1Canada دانلود

دانلود رام HUAWEI Y5 2 CUN-U29 C578B126 ورژن 5.1.1

Canada
دانلود
Y5 2 CUN-U29 C479B123 5.1.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Y5 2 CUN-U29 C479B123 ورژن 5.1.1

دانلود
Y6 2 CAM-L21 L21C464B160 6.0.1Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 2 CAM-L21 L21C464B160 ورژن 6.0.1

Asia Pacific
دانلود
Nova CAZ-TL10 C636B376 7.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova CAZ-TL10 C636B376 ورژن 7.0

Venezuela
دانلود
Nova CAZ-TL20 TL20C01B376 6.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova CAZ-TL20 TL20C01B376 ورژن 6.0

دانلود
Nova CAN-L01 C432B381 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova CAN-L01 C432B381 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
Y6 2 CAM-L21 L21C185B151 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 2 CAM-L21 L21C185B151 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Y6 2 CAM-L21 L21C636B190 6.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 2 CAM-L21 L21C636B190 ورژن 6.0

Venezuela
دانلود
Honor Holly 3 CAM-UL00 UL00C675B170CUSTC675D005 N AIndia دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor Holly 3 CAM-UL00 UL00C675B170CUSTC675D005 ورژن N/A

India
دانلود
Y5 2 CUN-L21 L21C578B123 5.1.1Canada دانلود

دانلود رام HUAWEI Y5 2 CUN-L21 L21C578B123 ورژن 5.1.1

Canada
دانلود
Y3 2017 CAIRO-L22 L22C185B125 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Y3 2017 CAIRO-L22 L22C185B125 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Y6 2 CAM-L21 C185B151 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 2 CAM-L21 C185B151 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor play CRO-L22 C185B125 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor play CRO-L22 C185B125 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Y3 2017 CRO-U00 C185B127 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Y3 2017 CRO-U00 C185B127 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor 4X CLT-L29/L09 8.1.0.106 C185 8.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4X CLT-L29/L09 8.1.0.106 (C185) ورژن 8.1

Middle East & Africa
دانلود
Y6 2 CAM-L21 C432B217 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 2 CAM-L21 C432B217 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
Y3 2017 CAIRO-U00 C185B128 6.0MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI Y3 2017 CAIRO-U00 C185B128 ورژن 6.0

MEA
دانلود
Y3 2017 CAIRO-L22 L22C185B102 6.0.1MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI Y3 2017 CAIRO-L22 L22C185B102 ورژن 6.0.1

MEA
دانلود
G Play Mini CHC-U01 C185B560 6.0MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI G Play Mini CHC-U01 C185B560 ورژن 6.0

MEA
دانلود
Honor play COR-L29 8.2.0.130 C185GT 8.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor play COR-L29 8.2.0.130_C185GT ورژن 8.1

Middle East & Africa
دانلود
Y3 2017 CAIRO-L22 C185B145 8.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Y3 2017 CAIRO-L22 C185B145 ورژن 8.1

Middle East & Africa
دانلود
P20pro CLT-LX9 9.0.0.163C432 9.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P20pro CLT-LX9 9.0.0.163C432 ورژن 9.0

West Europe , France
دانلود

مشاهده کامل

D Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
P8 Max DAV-701L C209B203CUSTC209D001 5.0Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 Max DAV-701L C209B203CUSTC209D001 ورژن 5.0

Asia Pacific
دانلود
Ascend D295F 10d N A دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend D295F 10d ورژن N/A

دانلود
HONOR V9 DUK-AL20 C00B181 7.0China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI HONOR V9 DUK-AL20 C00B181 ورژن 7.0

China (All Country)
دانلود
Ascend D2-6070 M01A001 4.1.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend D2-6070 M01A001 ورژن 4.1.2

دانلود
Honor 8 Pro DUK-L09 L09C636B360 8.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 Pro DUK-L09 L09C636B360 ورژن 8.0

Venezuela
دانلود
Nova Smart DIG-L21 L21 C432B106 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova Smart DIG-L21 L21_C432B106 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
Honor 5C Pro DLI-L42 C185B121 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5C Pro DLI-L42 C185B121 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P8 Max DAV-701L C209B203CUSTC209D001 6.0.1Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 Max DAV-701L C209B203CUSTC209D001 ورژن 6.0.1

Asia Pacific
دانلود
Enjoy 6S Diego-AL00 AL00C00B210 6.0CHINA دانلود

دانلود رام HUAWEI Enjoy 6S Diego-AL00 AL00C00B210 ورژن 6.0

CHINA
دانلود
Honor 6C Diego-L01 L01C55B113 6.0TIM دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6C Diego-L01 L01C55B113 ورژن 6.0

TIM
دانلود
Y5 2018 DRA-L42 1.0.0.101 C185 8.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Y5 2018 DRA-L42 1.0.0.101_C185 ورژن 8.1

Middle East & Africa
دانلود

مشاهده کامل

E Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
Ascend P6 EDGE-U00 V100R001C00B520 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend P6 EDGE-U00 V100R001C00B520 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
P9 EVA-L19 C185B180 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 EVA-L19 C185B180 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
P9 EVA-L19 L19C636B190 6.0.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 EVA-L19 L19C636B190 ورژن 6.0.1

Venezuela
دانلود
P9 EVA-L29 L29C636B191 6.0.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 EVA-L29 L29C636B191 ورژن 6.0.1

Venezuela
دانلود
P9 EVA-L19 L19C185B389 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 EVA-L19 L19C185B389 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P9 EVA-L19 L19C185B389 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 EVA-L19 L19C185B389 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P9 EVA-L09 L09C675B320 7.0India دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 EVA-L09 L09C675B320 ورژن 7.0

India
دانلود
P9 EVA-L09 L09C212B322 7.0Telefonica / O2 دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 EVA-L09 L09C212B322 ورژن 7.0

Telefonica / O2
دانلود
P9 EVA-L09 L09C605B386 7.0Latin America دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 EVA-L09 L09C605B386 ورژن 7.0

Latin America
دانلود
P9 EVA-L09 L09C432B387 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 EVA-L09 L09C432B387 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
P9 EVA-L19 L19C20B385 7.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 EVA-L19 L19C20B385 ورژن 7.0

دانلود
P9 EVA-L29 L29C636B180 6.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 EVA-L29 L29C636B180 ورژن 6.0

Venezuela
دانلود
P9 EVA-L09 C185B391 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 EVA-L09 C185B391 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P9 EVA-L09 L09C432B398 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 EVA-L09 L09C432B398 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
P9 EVA-L19 L19C432B398 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 EVA-L19 L19C432B398 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
P20 Emily-L29C 8.1.0.152 C900 8.1General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI P20 Emily-L29C 8.1.0.152(C900) ورژن 8.1

General | International
دانلود
P9 EVA-L19 EVA L19C185B402 7.0MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 EVA-L19 EVA-L19C185B402 ورژن 7.0

MEA
دانلود
P20 EML-LX9 9.0.0.160 C432 9.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P20 EML-LX9 9.0.0.160_C432 ورژن 9.0

West Europe , France
دانلود

مشاهده کامل

F Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
Honor 8 FRD-L09 c432b120 6.0.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L09 c432b120 ورژن 6.0.1

دانلود
Honor 8 FRD-L02 C675B130CUSTC675D002 N AIndia دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L02 C675B130CUSTC675D002 ورژن N/A

India
دانلود
Honor 8 FRD-L04 C567B320 7.0USA United States دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L04 C567B320 ورژن 7.0

USA United States
دانلود
Honor 8 FRD-L09 C432B131 6.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L09 C432B131 ورژن 6.0

West Europe , France
دانلود
Honor 8 FRD-L19 C10B130 6.0Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L19 C10B130 ورژن 6.0

Russia, Europe
دانلود
Honor 8 FRD-L19 B360 6.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L19 B360 ورژن 6.0

دانلود
Honor 8 FRD-L09 B360 6.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L09 B360 ورژن 6.0

دانلود
Honor 8 FRD-L19 C432B131 6.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L19 C432B131 ورژن 6.0

West Europe , France
دانلود
Honor 8 FRD-L19 C900B300 ROLLBACK 7.0 TO 6.0General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L19 C900B300 ورژن ROLLBACK 7.0 TO 6.0

General | International
دانلود
Honor 8 FRD-L09 B385 7.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L09 B385 ورژن 7.0

دانلود
Honor 8 FRD-L09 L09C185B386 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L09 L09C185B386 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor 8 FRD-AL00 AL00C00B391SP03 3ZIPChina (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-AL00 AL00C00B391SP03 ورژن 3ZIP

China (All Country)
دانلود
Honor 8 FRD-AL00 AL00C00B390SP04 2ZIPChina (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-AL00 AL00C00B390SP04 ورژن 2ZIP

China (All Country)
دانلود
Honor 8 FRD-AL10 AL10C752B391 6.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-AL10 AL10C752B391 ورژن 6.0

دانلود
Honor 8 FRD-L09 L19C10B386 N ARussia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L09 L19C10B386 ورژن N/A

Russia, Europe
دانلود
Honor 8 FRD-A03L C233B011 5.1.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-A03L C233B011 ورژن 5.1.1

دانلود
Honor 8 FRD-L02 L02C432B402 N AWest Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L02 L02C432B402 ورژن N/A

West Europe , France
دانلود
Honor 8 FRD-L09 L09C432B402 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L09 L09C432B402 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
Honor 8 FRD-L19 L19C432B402 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L19 L19C432B402 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
Y9 2018 FLA-L21 .0.0.101.28C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Y9 2018 FLA-L21 .0.0.101.28C185 ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
P Smart FIG-LX1-LA1-L21 LX1 8.0.0.126 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P Smart FIG-LX1-LA1-L21 (LX1_8.0.0.126(C185 ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
MediaPad T2 Pro FDR-A01L A01LC199B005CUSTC199D005 5.1.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T2 Pro FDR-A01L A01LC199B005CUSTC199D005 ورژن 5.1.1

Middle East & Africa
دانلود
MediaPad T2 10.0 Pro FDR-A01w C199B001CUSTC199D002 5.1.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T2 10.0 Pro FDR-A01w C199B001CUSTC199D002 ورژن 5.1.1

Middle East & Africa
دانلود
Honor 8 FRD-DL00 C00B391 7.0China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-DL00 C00B391 ورژن 7.0

China (All Country)
دانلود
Honor 8 FRD-L09 C900B300 RollbackGeneral | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L09 C900B300 ورژن Rollback

General | International
دانلود
Honor 8 FRD-L19 C10B384 7.0Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L19 C10B384 ورژن 7.0

Russia, Europe
دانلود
Honor 8 FRD-L19 C432B398 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L19 C432B398 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
Honor 8 FRD-L19 C636B386 7.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L19 C636B386 ورژن 7.0

Venezuela
دانلود
Honor 8 FRD-L09 C10B382 7.0Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L09 C10B382 ورژن 7.0

Russia, Europe
دانلود
Honor 8 FRD-L09 C432B389 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L09 C432B389 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
Honor 8 FRD-L09 C636B386 7.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 FRD-L09 C636B386 ورژن 7.0

Venezuela
دانلود
Y9 2018 FLA-AL00 C00B168 8.0China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Y9 2018 FLA-AL00 C00B168 ورژن 8.0

China (All Country)
دانلود
Y9 2018 FLA-L23 8.0.0.127 C636 8.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Y9 2018 FLA-L23 8.0.0.127_C636 ورژن 8.0

Venezuela
دانلود
P Smart FIG-LX1-LA1-L21 8.0.0.136 C185 8.0MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI P Smart FIG-LX1-LA1-L21 8.0.0.136_C185 ورژن 8.0

MEA
دانلود
P Smart FIG-LX1-LA1-L21 8.0.0.137 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P Smart FIG-LX1-LA1-L21 8.0.0.137_C185 ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود

مشاهده کامل

G Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
Ascend G510-0100 V100R001C224B199 4.1China , Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G510-0100 V100R001C224B199 ورژن 4.1

China , Europe
دانلود
Ascend G510-0200 V100R001C00B197 4.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G510-0200 V100R001C00B197 ورژن 4.1

China (All Country)
دانلود
Ascend G525-U00 V100R001C05B193 4.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G525-U00 V100R001C05B193 ورژن 4.1

دانلود
Ascend G6-C00 V100R001CHNC92B193 4.3 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-C00 V100R001CHNC92B193 ورژن 4.3

دانلود
Ascend G6-C00 V100R001CHNC92B192 4.3 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-C00 V100R001CHNC92B192 ورژن 4.3

دانلود
Ascend G6-C00 V100R001CHNC92B193 4.3 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-C00 V100R001CHNC92B193 ورژن 4.3

دانلود
Ascend G6-L11 V100R001C185B123 4.3Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-L11 V100R001C185B123 ورژن 4.3

Middle East & Africa
دانلود
Ascend G6-L11 V100R001C00B127 4.3China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-L11 V100R001C00B127 ورژن 4.3

China (All Country)
دانلود
Ascend G6-L22 V100R001C81B120 4.3 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-L22 V100R001C81B120 ورژن 4.3

دانلود
Ascend G6-T00 V100R001C81B120 4.3 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-T00 V100R001C81B120 ورژن 4.3

دانلود
Ascend G6-U00 FastBoot 4.3 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-U00 FastBoot ورژن 4.3

دانلود
Ascend G6-U00 V100R001C541B122 4.3Myanmar, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-U00 V100R001C541B122 ورژن 4.3

Myanmar, Asia Pacific
دانلود
Ascend G6-U00 V100R001CHNC17B192 4.3China, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-U00 V100R001CHNC17B192 ورژن 4.3

China, Asia Pacific
دانلود
Ascend G6-U00 V100R001CHNC17B193 4.3China, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-U00 V100R001CHNC17B193 ورژن 4.3

China, Asia Pacific
دانلود
Ascend G6-U251 V100R001C900B116a 4.3General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-U251 V100R001C900B116a ورژن 4.3

General | International
دانلود
Ascend G6-U251 V100R001C900B136 4.3General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-U251 V100R001C900B136 ورژن 4.3

General | International
دانلود
Ascend G600-U8950 DLOAD 4.0.4 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G600-U8950 DLOAD ورژن 4.0.4

دانلود
Ascend G6-U10 V100R001C432B330 4.4.2West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-U10 V100R001C432B330 ورژن 4.4.2

West Europe , France
دانلود
Ascend G6-U10 V100R001C900B146 4.3General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-U10 V100R001C900B146 ورژن 4.3

General | International
دانلود
Ascend G6-U10 V100R001C900B117 4.3General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-U10 V100R001C900B117 ورژن 4.3

General | International
دانلود
Ascend G6-U10 V100R001C900B135CUSTC10D002 4.3Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-U10 V100R001C900B135CUSTC10D002 ورژن 4.3

Russia, Europe
دانلود
Ascend G6-U10 V100R001C900B136 4.3General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-U10 V100R001C900B136 ورژن 4.3

General | International
دانلود
Ascend G610-T00 V100R001CHNC01B138 4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G610-T00 V100R001CHNC01B138 ورژن 4.2

دانلود
Ascend G610-T11 V100R001CHNC01B117 4.2.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G610-T11 V100R001CHNC01B117 ورژن 4.2.1

دانلود
Ascend G610-T11 V100R001CHNC01B120 4.2.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G610-T11 V100R001CHNC01B120 ورژن 4.2.1

دانلود
Ascend G610-T11 V100R001CHNC01B123 4.2.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G610-T11 V100R001CHNC01B123 ورژن 4.2.1

دانلود
Ascend G610-T11 V100R001CHNC01B129 4.2.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G610-T11 V100R001CHNC01B129 ورژن 4.2.1

دانلود
Ascend G610-U00 FIX TOUCH 4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G610-U00 FIX TOUCH ورژن 4.2

دانلود
Ascend G610-U00 FIX SCREEN 4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G610-U00 FIX SCREEN ورژن 4.2

دانلود
Ascend G610-U15 V100R001C00B122 4.2.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G610-U15 V100R001C00B122 ورژن 4.2.1

China (All Country)
دانلود
Ascend G610-U20 V100R001C00B115 4.2.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G610-U20 V100R001C00B115 ورژن 4.2.1

China (All Country)
دانلود
Ascend G610-U20 V100R001C00B115 4.2.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G610-U20 V100R001C00B115 ورژن 4.2.1

China (All Country)
دانلود
Ascend G615-U10 V100R001C428B131 4.3Algeria, Africa , Indonesia دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G615-U10 V100R001C428B131 ورژن 4.3

Algeria, Africa , Indonesia
دانلود
Ascend G620-L72 V100R001C17B127 4.3China, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G620-L72 V100R001C17B127 ورژن 4.3

China, Asia Pacific
دانلود
Ascend G620-UL01 V100R001C428B152 4.3Algeria, Africa , Indonesia دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G620-UL01 V100R001C428B152 ورژن 4.3

Algeria, Africa , Indonesia
دانلود
Ascend G620-UL01 V100R001C428B211 4.3Algeria, Africa , Indonesia دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G620-UL01 V100R001C428B211 ورژن 4.3

Algeria, Africa , Indonesia
دانلود
Ascend G620-UL01 V100R001C433B113 4.3Middle East دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G620-UL01 V100R001C433B113 ورژن 4.3

Middle East
دانلود
Ascend G620S-L01 V100R001C00B256 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G620S-L01 V100R001C00B256 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend G620S-L02 V100R001C00B239 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G620S-L02 V100R001C00B239 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend G630-U00 V100R001C17B122 4.3China, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G630-U00 V100R001C17B122 ورژن 4.3

China, Asia Pacific
دانلود
Ascend G630-U10 Fix Bug Notification AND FARSI ALL BUILA دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G630-U10 Fix Bug Notification AND FARSI ورژن ALL BUILA

دانلود
Ascend G630-U10 V100R001C00B125 4.3China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G630-U10 V100R001C00B125 ورژن 4.3

China (All Country)
دانلود
Ascend G630-U20 network fix 4.3 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G630-U20 network_fix ورژن 4.3

دانلود
Ascend G630-U20 V100R001C21B143CUSTC21D001 4.3Telefonica / O2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G630-U20 V100R001C21B143CUSTC21D001 ورژن 4.3

Telefonica / O2
دانلود
Ascend G7-L11 C185B320 5.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G7-L11 C185B320 ورژن 5.1

Middle East & Africa
دانلود
Ascend G7-L11 C636B330CUSTC636D062 5.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G7-L11 C636B330CUSTC636D062 ورژن 5.1

Venezuela
دانلود
Ascend G700-T00 V100R001C00B124 4.2.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G700-T00 V100R001C00B124 ورژن 4.2.2

China (All Country)
دانلود
Ascend G700-U10 V100R001C00B126 4.2.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G700-U10 V100R001C00B126 ورژن 4.2.1

China (All Country)
دانلود
Ascend G700-U10 V100R001C00B126 4.2.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G700-U10 V100R001C00B126 ورژن 4.2.1

China (All Country)
دانلود
Ascend G730-T00 FIX IMEI NULL 4.2.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G730-T00 FIX IMEI NULL ورژن 4.2.2

دانلود
Ascend G730-U10 V100R001C00B119 4.2.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G730-U10 V100R001C00B119 ورژن 4.2.1

China (All Country)
دانلود
Ascend G730-U10 V100R001C00B117 4.2.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G730-U10 V100R001C00B117 ورژن 4.2.2

China (All Country)
دانلود
Ascend G730-U10 V100R001C00B112 4.2.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G730-U10 V100R001C00B112 ورژن 4.2.2

China (All Country)
دانلود
Ascend G730-U27 V100R001C00B109 4.2.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G730-U27 V100R001C00B109 ورژن 4.2.2

China (All Country)
دانلود
Ascend G730-U30 V100R001CHNC17B131 4.3China, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G730-U30 V100R001CHNC17B131 ورژن 4.3

China, Asia Pacific
دانلود
Ascend G730-U30 V100R001CHNC17B130 4.3China, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G730-U30 V100R001CHNC17B130 ورژن 4.3

China, Asia Pacific
دانلود
Ascend G750-T01 MTK6592 4.2.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G750-T01 MTK6592 ورژن 4.2.2

دانلود
Ascend G750-U10 V100R001C00B117 4.2.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G750-U10 V100R001C00B117 ورژن 4.2.2

China (All Country)
دانلود
Ascend G750-U10 V100R001C00B113 4.2.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G750-U10 V100R001C00B113 ورژن 4.2.2

China (All Country)
دانلود
Ascend G750-U10 V100R001C00B123 4.2.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G750-U10 V100R001C00B123 ورژن 4.2.2

China (All Country)
دانلود
Ascend G750-U10 V100R001C00B116 4.2.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G750-U10 V100R001C00B116 ورژن 4.2.2

China (All Country)
دانلود
P8 GRA-L09 C432B313 6.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-L09 C432B313 ورژن 6.0

West Europe , France
دانلود
Ascend G510-T8951 V100R001C466B207 4.0.4 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G510-T8951 V100R001C466B207 ورژن 4.0.4

دانلود
Ascend G620S-L01 V100R001C00B246 4.3China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G620S-L01 V100R001C00B246 ورژن 4.3

China (All Country)
دانلود
Ascend G610-U00 B999 4.2.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G610-U00 B999 ورژن 4.2.2

دانلود
Ascend G750-T20 V100R001C00B265 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G750-T20 V100R001C00B265 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend G6-L33 V100R001C00B127 4.3China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-L33 V100R001C00B127 ورژن 4.3

China (All Country)
دانلود
Ascend G7-TL00 V100R001C01B262 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G7-TL00 V100R001C01B262 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend G7-UL20 V100R001CHNC00B258 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G7-UL20 V100R001CHNC00B258 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Ascend G7-L03 V100R001C40B255 4.4.2Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G7-L03 V100R001C40B255 ورژن 4.4.2

Europe
دانلود
P8 GRA-UL00 V100R001C636B320 6.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-UL00 V100R001C636B320 ورژن 6.0

Venezuela
دانلود
Ascend G620-L75 V100R001C01B133 4.3 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G620-L75 V100R001C01B133 ورژن 4.3

دانلود
Ascend G620S-UL00 V100R001C17B264 4.4.4China, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G620S-UL00 V100R001C17B264 ورژن 4.4.4

China, Asia Pacific
دانلود
Ascend G630-U251 V100R001C00B120 4.3China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G630-U251 V100R001C00B120 ورژن 4.3

China (All Country)
دانلود
Ascend G750-T00 V100R001CHNC00B265 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G750-T00 V100R001CHNC00B265 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend G760-L03 V100R001C00B251 4.4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G760-L03 V100R001C00B251 ورژن 4.4.4

China (All Country)
دانلود
P8 GRA-L03 V100R001C185B320 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-L03 V100R001C185B320 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Ascend G7-L01 C432B331 5.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G7-L01 C432B331 ورژن 5.1

West Europe , France
دانلود
Ascend G7-L01 C00B256 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G7-L01 C00B256 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend G630-U00 V100R001C17B126 4.3China, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G630-U00 V100R001C17B126 ورژن 4.3

China, Asia Pacific
دانلود
Ascend G630-U00 FARSI PATCH 4.3 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G630-U00 FARSI PATCH ورژن 4.3

دانلود
Ascend G610-U20 V100R001C00B125 4.2.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G610-U20 V100R001C00B125 ورژن 4.2.1

China (All Country)
دانلود
Ascend G730-U00 V100R001CHNC17B128 4.2.2China, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G730-U00 V100R001CHNC17B128 ورژن 4.2.2

China, Asia Pacific
دانلود
Honor X2 GEM-703L V100R001C233B109 5.1.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor X2 GEM-703L V100R001C233B109 ورژن 5.1.1

دانلود
P8 GRA-TL00 B220SP01 5.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-TL00 B220SP01 ورژن 5.0

دانلود
P8 GRA-L13 C470B180 5.0Asia, New Zealand دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-L13 C470B180 ورژن 5.0

Asia, New Zealand
دانلود
P8 GRA-L09 C900B132 5.0General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-L09 C900B132 ورژن 5.0

General | International
دانلود
P8 GRA-L09 C150B196 5.0Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-L09 C150B196 ورژن 5.0

Europe
دانلود
P8 GRA-L09 C02B120 5.0Europe Vodafone, German دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-L09 C02B120 ورژن 5.0

Europe Vodafone, German
دانلود
P8 GRA-UL00 C470B171 5.0Asia, New Zealand دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-UL00 C470B171 ورژن 5.0

Asia, New Zealand
دانلود
P8 GRA-L03 C470B180 5.0Asia, New Zealand دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-L03 C470B180 ورژن 5.0

Asia, New Zealand
دانلود
Ascend G630-U10 V100R001C00B161 4.3China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G630-U10 V100R001C00B161 ورژن 4.3

China (All Country)
دانلود
P8 GRA-L09 L09C432B380 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-L09 L09C432B380 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
P8 GRA-UL00 V100R001C185B361 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-UL00 V100R001C185B361 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Ascend G7-L01 C185B320 5.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G7-L01 C185B320 ورژن 5.1

Middle East & Africa
دانلود
P8 GRA-UL00 V100R001C470B150 5.0Asia, New Zealand دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-UL00 V100R001C470B150 ورژن 5.0

Asia, New Zealand
دانلود
Ascend G740-L00 V100R001C432B162 4.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G740-L00 V100R001C432B162 ورژن 4.1

West Europe , France
دانلود
Ascend G760-L075 C01B132 4.3 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G760-L075 C01B132 ورژن 4.3

دانلود
Ascend G730-T00 C01B139 4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G730-T00 C01B139 ورژن 4.2

دانلود
Ascend G730-T00 V100R001CHNC01B151 4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G730-T00 V100R001CHNC01B151 ورژن 4.2

دانلود
Ascend G730-U251 C00B111CUSTC604D001 4.2.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G730-U251 C00B111CUSTC604D001 ورژن 4.2.2

China (All Country)
دانلود
Ascend G735-L12 C109B251 4.4.2Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G735-L12 C109B251 ورژن 4.4.2

Russia, Europe
دانلود
Ascend G735-L23 C605B067 4.4.2Latin America دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G735-L23 C605B067 ورژن 4.4.2

Latin America
دانلود
Ascend G740-L00 V100R001C433B171 4.1.2Middle East دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G740-L00 V100R001C433B171 ورژن 4.1.2

Middle East
دانلود
Ascend G750-T01 C00B268 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G750-T01 C00B268 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend G730-U00 V100R001CHNC17B151 4.2.2China, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G730-U00 V100R001CHNC17B151 ورژن 4.2.2

China, Asia Pacific
دانلود
Ascend G735-L03 C605B267 4.4.2Latin America دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G735-L03 C605B267 ورژن 4.4.2

Latin America
دانلود
Ascend G6-L11 V100R001C470B118 4.3Asia, New Zealand دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-L11 V100R001C470B118 ورژن 4.3

Asia, New Zealand
دانلود
MediaPad X2 GEM-702L C209B202 4.4.4Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad X2 GEM-702L C209B202 ورژن 4.4.4

Asia Pacific
دانلود
P8 GRA-UL00 UL00C636B364 6.0.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-UL00 UL00C636B364 ورژن 6.0.1

Venezuela
دانلود
Ascend G730-U00 V100R001CHNC17B605 4.2.2China, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G730-U00 V100R001CHNC17B605 ورژن 4.2.2

China, Asia Pacific
دانلود
P8 GRA-L09 L09C432B392 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-L09 L09C432B392 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
P8 GRA-UL10 GRA UL10C432B392 6.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-UL10 GRA-UL10C432B392 ورژن 6.0

West Europe , France
دانلود
Ascend G7-L11 C185B510 6.0.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G7-L11 C185B510 ورژن 6.0.1

Middle East & Africa
دانلود
Ascend G7-L01 C185B510 6.0.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G7-L01 C185B510 ورژن 6.0.1

Middle East & Africa
دانلود
Ascend G760-L03 C469B530 6.0.1Argentina , Open market دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G760-L03 C469B530 ورژن 6.0.1

Argentina , Open market
دانلود
Ascend G610-U20 V100R001C00B121 4.2.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G610-U20 V100R001C00B121 ورژن 4.2.1

China (All Country)
دانلود
Ascend G630-U10 V100R001C00B157 4.3China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G630-U10 V100R001C00B157 ورژن 4.3

China (All Country)
دانلود
Ascend G7-L01 V100R001C00B260 4.4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G7-L01 V100R001C00B260 ورژن 4.4.4

China (All Country)
دانلود
P8 GRA-UL00 V100R001C433B140 5.0Middle East دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-UL00 V100R001C433B140 ورژن 5.0

Middle East
دانلود
Ascend G7-L01 V100R001C900B030 4.4.4General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G7-L01 V100R001C900B030 ورژن 4.4.4

General | International
دانلود
P8 GRA-CL00 CL00V100R001C92B141 5.0.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-CL00 CL00V100R001C92B141 ورژن 5.0.2

دانلود
P8 GRA-CL10 CL00V100R001C92B141 5.0.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-CL10 CL00V100R001C92B141 ورژن 5.0.2

دانلود
P8 GRA-L09 L09C432B398 6.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-L09 L09C432B398 ورژن 6.0

West Europe , France
دانلود
P8 GRA-L09 L09C33B337 6.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-L09 L09C33B337 ورژن 6.0

دانلود
P8 GRA-L09 L09C605B372 6.0Latin America دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-L09 L09C605B372 ورژن 6.0

Latin America
دانلود
P8 GRA-TL00 TL00V100R001C01B131 5.0.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-TL00 TL00V100R001C01B131 ورژن 5.0.2

دانلود
P8 GRA-UL10 GRA UL10C432B395 6.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-UL10 GRA-UL10C432B395 ورژن 6.0

West Europe , France
دانلود
P8 GRA-UL10 GRA UL10C636B371 6.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-UL10 GRA-UL10C636B371 ورژن 6.0

Venezuela
دانلود
P8 GRA-UL10 GRA UL10C636B371 6.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-UL10 GRA-UL10C636B371 ورژن 6.0

Venezuela
دانلود
P8 GRA-L09 L09C25B317 6.0Argentina Claro دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-L09 L09C25B317 ورژن 6.0

Argentina Claro
دانلود
Ascend G520-T MT6589 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G520-T MT6589 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend G730-U27 V100R001C00B109 4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G730-U27 V100R001C00B109 ورژن 4.2

China (All Country)
دانلود
P8 GRA-UL00 UL00C185B391 N AMiddle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-UL00 UL00C185B391 ورژن N/A

Middle East & Africa
دانلود
P8 GRA-L09 L09C55B340 6.0Italia TIM دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 GRA-L09 L09C55B340 ورژن 6.0

Italia TIM
دانلود
Ascend G527-U081 V100R001USAC189B168 4.1.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G527-U081 V100R001USAC189B168 ورژن 4.1.2

دانلود
Ascend G526-L11 V100R001C432B190 4.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G526-L11 V100R001C432B190 ورژن 4.1

West Europe , France
دانلود
Ascend G510-0010 G510 00102CAndroid 4.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G510-0010 G510-00102CAndroid ورژن 4.1

دانلود
Ascend G506-U151 V100R001C525B131 4.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G506-U151 V100R001C525B131 ورژن 4.1

دانلود
Ascend G620-A2 G620 A2C00B113 5.0China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G620-A2 G620-A2C00B113 ورژن 5.0

China (All Country)
دانلود
Ascend G6-U00 V100R001CHNC17B370 4.4China, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G6-U00 V100R001CHNC17B370 ورژن 4.4

China, Asia Pacific
دانلود
Ascend G730-U30 V100R001CHNC17B135 4.3China, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G730-U30 V100R001CHNC17B135 ورژن 4.3

China, Asia Pacific
دانلود
Ascend G7-L01 V100R001C113B242CUSTC113D001 4.4Canada Wind دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend G7-L01 V100R001C113B242CUSTC113D001 ورژن 4.4

Canada Wind
دانلود

مشاهده کامل

H Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
Honor 3C H30-L02 V100R001C00B266 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 3C H30-L02 V100R001C00B266 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Honor 3C H30-L02 V100R001C00B311 5.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 3C H30-L02 V100R001C00B311 ورژن 5.1

China (All Country)
دانلود
Honor 3C H30-T00 V100R001CHNC00B256 4.4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 3C H30-T00 V100R001CHNC00B256 ورژن 4.4.4

China (All Country)
دانلود
Honor 3C H30-T00 V100R001CHNC00B143 4.4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 3C H30-T00 V100R001CHNC00B143 ورژن 4.4.4

China (All Country)
دانلود
Honor 3C H30-U10 H30 U10 V100R001C900B112 4.1General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 3C H30-U10 H30-U10_V100R001C900B112 ورژن 4.1

General | International
دانلود
Honor 3C H30-U10 H30 U10 V100R001C900B127 4.2General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 3C H30-U10 H30-U10_V100R001C900B127 ورژن 4.2

General | International
دانلود
Honor 3C H30-U10 H30 U10 001C900B320 4.4General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 3C H30-U10 H30-U10_001C900B320 ورژن 4.4

General | International
دانلود
Honor 3C H30-U10 H30 U10 V100R001C900B108 4.1General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 3C H30-U10 H30-U10_V100R001C900B108 ورژن 4.1

General | International
دانلود
Honor 3C H30-U10 V100R001CHNC00B215 4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 3C H30-U10 V100R001CHNC00B215 ورژن 4.2

China (All Country)
دانلود
Honor 3C H30-U10 MTK6852 4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 3C H30-U10 MTK6852 ورژن 4.2

دانلود
Honor 6 H60-L02 V100R001CHNC00B117 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 H60-L02 V100R001CHNC00B117 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Honor 6 H60-L02 V100R001CHNC00B118 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 H60-L02 V100R001CHNC00B118 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Honor 6 H60-L02 V100R001CHNC00B119 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 H60-L02 V100R001CHNC00B119 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Honor 6 H60-L02 V100R001CHNC00B532 5.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 H60-L02 V100R001CHNC00B532 ورژن 5.1

China (All Country)
دانلود
Honor 6 H60-L02 V100R001CHNC00B113 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 H60-L02 V100R001CHNC00B113 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Honor 6 H60-L02 V100R001CHNC00B120 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 H60-L02 V100R001CHNC00B120 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Honor 6 H60-L02 V100R001CHNC00B121 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 H60-L02 V100R001CHNC00B121 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Honor 6 H60-L02 V100R001CHNC00B307 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 H60-L02 V100R001CHNC00B307 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Honor 6 H60-L02 V100R001CHNC00B310 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 H60-L02 V100R001CHNC00B310 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Honor 6 H60-L02 V100R001CHNC00B316 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 H60-L02 V100R001CHNC00B316 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Honor 3C HOL-U10 V100R001C00B221 4.1.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 3C HOL-U10 V100R001C00B221 ورژن 4.1.2

China (All Country)
دانلود
Honor 3C Lite HOL-U19 MT6582 N A دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 3C Lite HOL-U19 MT6582 ورژن N/A

دانلود
Honor 3C Lite HOL-U19 V100R001C567B109 4.4USA United States دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 3C Lite HOL-U19 V100R001C567B109 ورژن 4.4

USA United States
دانلود
Honor 3C Lite HOL-U19 V100R001C328B106 N AVenezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 3C Lite HOL-U19 V100R001C328B106 ورژن N/A

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Honor 6 H60-L04 C185B820 6.0.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 H60-L04 C185B820 ورژن 6.0.1

Middle East & Africa
دانلود
Honor 3 HN3-U01 V100R100CHNC00B309 4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 3 HN3-U01 V100R100CHNC00B309 ورژن 4.2

China (All Country)
دانلود
X3 H60-J1 V100R001C627B034 4.2.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI X3 H60-J1 V100R001C627B034 ورژن 4.2.2

دانلود
Honor 6 H60-L03 V100R001CHNC00B613 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 H60-L03 V100R001CHNC00B613 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Honor 6 H60-L11 SD UPGRADE 5.1.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 H60-L11 SD-UPGRADE ورژن 5.1.1

دانلود
Honor 6 H60-L12 C00B532 5.1.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 H60-L12 C00B532 ورژن 5.1.1

China (All Country)
دانلود
Honor 6 H60-L04 C185B860 6.0.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 H60-L04 C185B860 ورژن 6.0.1

Middle East & Africa
دانلود
Honor 6 H60-L04 C675B822 6.0.1India دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 H60-L04 C675B822 ورژن 6.0.1

India
دانلود
Honor 6 H60-L04 C636B811 6.0.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 H60-L04 C636B811 ورژن 6.0.1

Venezuela
دانلود
Honor 3C Lite HOL-U19 V100R001C328B110 4.4.2Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 3C Lite HOL-U19 V100R001C328B110 ورژن 4.4.2

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
H788 10c 4.4 دانلود

دانلود رام HUAWEI H788 10c ورژن 4.4

دانلود
Honor 3C H30-U10 V100R001C900B310 4.4.2General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 3C H30-U10 V100R001C900B310 ورژن 4.4.2

General | International
دانلود
Honor 3C H30-T10 MT6572 4.2.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 3C H30-T10 MT6572 ورژن 4.2.2

دانلود
Mate 9 Hima-L29C 9.0.0.108D C819 9.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 9 Hima-L29C 9.0.0.108D_C819 ورژن 9.0

دانلود
Mate 20 HMA-L29CA 9.0.0.108D C652 9.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 20 HMA-L29CA 9.0.0.108D_C652 ورژن 9.0

دانلود

مشاهده کامل

J Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
Huawei Y9 2019 Jackman-L21 8.2.0.102 C185 8.1MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI Huawei Y9 2019 Jackman-L21 8.2.0.102_C185 ورژن 8.1

MEA
دانلود
Honor 8X Johnson-L22D 8.2.0.101 C185 8.1MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8X Johnson-L22D 8.2.0.101_C185 ورژن 8.1

MEA
دانلود
Honor 8X Johnson-L22C 8.2.0.101 C185 8.1MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8X Johnson-L22C 8.2.0.101_C185 ورژن 8.1

MEA
دانلود

مشاهده کامل

K Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
Honor 5X KIW-L21 C10B130CUSTC10D004 5.1.1Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5X KIW-L21 C10B130CUSTC10D004 ورژن 5.1.1

Russia, Europe
دانلود
Honor 5X KIW-L22 V100R001C675B130 5.1India دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5X KIW-L22 V100R001C675B130 ورژن 5.1

India
دانلود
GR5 KII-L22 C636B130CUSTC636D002 5.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI GR5 KII-L22 C636B130CUSTC636D002 ورژن 5.1

Venezuela
دانلود
GR5 KII-L21 C185B130CUSTC185D002 5.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI GR5 KII-L21 C185B130CUSTC185D002 ورژن 5.1

Middle East & Africa
دانلود
Honor 5X KIW-L22 C675B150 5.1.1India دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5X KIW-L22 C675B150 ورژن 5.1.1

India
دانلود
Honor 5X KIW-L22 C675B320 6.0India دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5X KIW-L22 C675B320 ورژن 6.0

India
دانلود
Honor 5X KIW-L22 C675B130 5.1.1India دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5X KIW-L22 C675B130 ورژن 5.1.1

India
دانلود
Honor 5X KIW-L21 C432B130CUSTC432D005 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5X KIW-L21 C432B130CUSTC432D005 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
Honor 5X KIW-L21 C10B130CUSTC10D004 6.0.1Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5X KIW-L21 C10B130CUSTC10D004 ورژن 6.0.1

Russia, Europe
دانلود
Honor 5X KIW-L21 C185B140 6.0.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5X KIW-L21 C185B140 ورژن 6.0.1

Middle East & Africa
دانلود
GR5 KII-L21 C636B140CUSTC636D004 5.1.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI GR5 KII-L21 C636B140CUSTC636D004 ورژن 5.1.1

Venezuela
دانلود
GR5 KII-L21 C636B310CUSTC636D001 6.0.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI GR5 KII-L21 C636B310CUSTC636D001 ورژن 6.0.1

Venezuela
دانلود
Honor 5X KIW-L22 C675B360CUSTC675D002 6.0.1India دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5X KIW-L22 C675B360CUSTC675D002 ورژن 6.0.1

India
دانلود
GR5 KII-L23 C469B130 5.1Argentina , Open market دانلود

دانلود رام HUAWEI GR5 KII-L23 C469B130 ورژن 5.1

Argentina , Open market
دانلود
MediaPad T3 KOB-L09 L09C199B003CUSTC199D001 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T3 KOB-L09 L09C199B003CUSTC199D001 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
GR5 KII-L23 C469B340CUSTC469D003 6.0.1Argentina , Open market دانلود

دانلود رام HUAWEI GR5 KII-L23 C469B340CUSTC469D003 ورژن 6.0.1

Argentina , Open market
دانلود
Honor 5X KIW-L21 C10B370CUSTC10D001 6.0.1Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5X KIW-L21 C10B370CUSTC10D001 ورژن 6.0.1

Russia, Europe
دانلود
Honor 5X KIW-L21 C185B321CUSTC185D001 6.0.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5X KIW-L21 C185B321CUSTC185D001 ورژن 6.0.1

Middle East & Africa
دانلود
Honor 5X KIW-L21 L21C432B370 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5X KIW-L21 L21C432B370 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
Honor 5X KIW-CL00 CL00C92B257 5.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5X KIW-CL00 CL00C92B257 ورژن 5.1

دانلود
Honor 5X KIW-UL00 UL00C00B257 5.1.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5X KIW-UL00 UL00C00B257 ورژن 5.1.1

China (All Country)
دانلود
Honor 5X KIW-TL00 TL00C01B257 5.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5X KIW-TL00 TL00C01B257 ورژن 5.1

دانلود
GR5 KII-L21 L21C96B141 N ABelarus , Canada , MTS دانلود

دانلود رام HUAWEI GR5 KII-L21 L21C96B141 ورژن N/A

Belarus , Canada , MTS
دانلود
Honor 5X KIW-L21 C10B150CUSTC10D003 5.1.1Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5X KIW-L21 C10B150CUSTC10D003 ورژن 5.1.1

Russia, Europe
دانلود
Honor 5X KIW-L21 C185B321 6.0.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5X KIW-L21 C185B321 ورژن 6.0.1

Middle East & Africa
دانلود
Honor 5X KIW-L21 C185B140 5.1.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5X KIW-L21 C185B140 ورژن 5.1.1

Middle East & Africa
دانلود
MediaPad T3 KOB-L09 L09C199B260 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T3 KOB-L09 L09C199B260 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود

مشاهده کامل

L Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
Y3 2 LUA-L01 C328B100 5.1.1Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Y3 2 LUA-L01 C328B100 ورژن 5.1.1

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Y3 2 LUA-L02 C142B101 5.1.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Y3 2 LUA-L02 C142B101 ورژن 5.1.1

دانلود
Y3 2 LUA-L21 C328B102 5.1.1Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Y3 2 LUA-L21 C328B102 ورژن 5.1.1

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Y3 2 LUA-U22 C328B005 5.1.1Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Y3 2 LUA-U22 C328B005 ورژن 5.1.1

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Y6 Elite LYO-L02 C712B102 5.1.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 Elite LYO-L02 C712B102 ورژن 5.1.1

دانلود
Y3 2 LUA-L22 C567B101 5.1USA United States دانلود

دانلود رام HUAWEI Y3 2 LUA-L22 C567B101 ورژن 5.1

USA United States
دانلود
Mate 9 Pro LON-L29 L29C636B225 7.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 9 Pro LON-L29 L29C636B225 ورژن 7.0

Venezuela
دانلود
Mate 9 Pro LON-L29 L29CC636B226 7.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 9 Pro LON-L29 L29CC636B226 ورژن 7.0

Venezuela
دانلود
Mate 9 Pro LON-AL00 LON AL00C00B229 7.0China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 9 Pro LON-AL00 LON-AL00C00B229 ورژن 7.0

China (All Country)
دانلود
Mate 9 Pro LON-L29 L29C185B225 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 9 Pro LON-L29 L29C185B225 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
Mate 9 Pro LON-L29 L29C432B225 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 9 Pro LON-L29 L29C432B225 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
Mate 9 Pro LON-L29 L29C721B186 7.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 9 Pro LON-L29 L29C721B186 ورژن 7.0

دانلود
Y3 2 LUA-L22 C328B013 5.1Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Y3 2 LUA-L22 C328B013 ورژن 5.1

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Honor 9 Lite LLD-L21 8.0.0.122.28C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 9 Lite LLD-L21 8.0.0.122.28C185 ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
Y7 Prime 2018 LDN-LX1 LX1 8.0.0.100 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Y7 Prime 2018 LDN-LX1 (LX1_8.0.0.100(C185 ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
Y3 2 LUA-L21 C328B105 5.1.1Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Y3 2 LUA-L21 C328B105 ورژن 5.1.1

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Mate 9 Pro LON-L29C 8.0.0.37028C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 9 Pro LON-L29C 8.0.0.37028C185 ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor 9 Lite LLD-L21 8.0.0.125 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 9 Lite LLD-L21 8.0.0.125 (C185) ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
Y7 Prime 2018 LDN-LX1 8.0.0.130 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Y7 Prime 2018 LDN-LX1 8.0.0.130(C185) ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
Mate 9 Pro LON-L29C 8.0.0.376 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 9 Pro LON-L29C 8.0.0.376_C185 ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
Y7 Prime 2018 London-L21B 8.0.0.142 C185 8.0MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI Y7 Prime 2018 London-L21B 8.0.0.142_C185 ورژن 8.0

MEA
دانلود
Y7 Prime 2018 LDN-TL10 C01B202 8.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI Y7 Prime 2018 LDN-TL10 C01B202 ورژن 8.0

دانلود
Y7 Prime 2018 LDN-LX3 C605D1B153 8.0Latin America دانلود

دانلود رام HUAWEI Y7 Prime 2018 LDN-LX3 C605D1B153 ورژن 8.0

Latin America
دانلود
Honor 7C LND-L29 8.0.0.143 C185 8.0MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7C LND-L29 8.0.0.143_C185 ورژن 8.0

MEA
دانلود
Mate 20 Pro LYA-L29C 9.0.0.108 C432 9.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 20 Pro LYA-L29C 9.0.0.108_C432 ورژن 9.0

West Europe , France
دانلود
Honor 9 Lite LLD-L21A 8.0.0.132 C185 8.0MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 9 Lite LLD-L21A 8.0.0.132_C185 ورژن 8.0

MEA
دانلود
Mate 20 Pro LYA-L29C 9.0.0.108D C819 9.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 20 Pro LYA-L29C 9.0.0.108D_C819 ورژن 9.0

دانلود

مشاهده کامل

M Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
Ascend Mate MT1-U06 V100R001C00B221 4.1.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate MT1-U06 V100R001C00B221 ورژن 4.1.2

China (All Country)
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-L09 V100R001C00B120 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-L09 V100R001C00B120 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-L09 V100R001C00B137 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-L09 V100R001C00B137 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001CHNC00B117 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001CHNC00B117 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001CHNC00B119 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001CHNC00B119 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001CHNC00B121 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001CHNC00B121 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001CHNC00B122 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001CHNC00B122 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001CHNC00B123 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001CHNC00B123 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001CHNC00B125 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001CHNC00B125 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001CHNC00B126 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001CHNC00B126 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001CHNC00B127 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001CHNC00B127 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001CHNC00B132 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001CHNC00B132 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001CHNC00B133 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001CHNC00B133 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-TL10 C185B511 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-TL10 C185B511 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001C00B120SP04 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001C00B120SP04 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001C00B123 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001C00B123 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-TL10 C636B512 6.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-TL10 C636B512 ورژن 6.0

Venezuela
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-L09 C636B512 6.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-L09 C636B512 ورژن 6.0

Venezuela
دانلود
MediaPad M2 8.0 M2-801L V100R001C209B007 5.1.1Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad M2 8.0 M2-801L V100R001C209B007 ورژن 5.1.1

Asia Pacific
دانلود
MediaPad M2 8.0 M2-801W V100R001C232B008 5.1.1Europe All country دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad M2 8.0 M2-801W V100R001C232B008 ورژن 5.1.1

Europe All country
دانلود
MediaPad M2 8.0 M2-803L V100R001C233B006 5.1.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad M2 8.0 M2-803L V100R001C233B006 ورژن 5.1.1

دانلود
Ascend Mate MT1-T00 V100R001CHNC00B930 4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate MT1-T00 V100R001CHNC00B930 ورژن 4.2

China (All Country)
دانلود
Ascend Mate2 MT2-C00 V100R001C92B606 4.4 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate2 MT2-C00 V100R001C92B606 ورژن 4.4

دانلود
Ascend Mate2 MT2-L01 V100R001C01B606 4.4 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate2 MT2-L01 V100R001C01B606 ورژن 4.4

دانلود
Ascend Mate2 MT2-L02 V100R001CHNC00B606 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate2 MT2-L02 V100R001CHNC00B606 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend Mate2 MT2-L05 V100R001C17B606 4.4China, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate2 MT2-L05 V100R001C17B606 ورژن 4.4

China, Asia Pacific
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-CL00 V100R001C17B133 4.4.2China, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-CL00 V100R001C17B133 ورژن 4.4.2

China, Asia Pacific
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-TL00 V100R001C01B133 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-TL00 V100R001C01B133 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Mate 7 MT7-UL00 V100R001C17B133 4.4.2China, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-UL00 V100R001C17B133 ورژن 4.4.2

China, Asia Pacific
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-L09 C900B327 5.1.1General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-L09 C900B327 ورژن 5.1.1

General | International
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-TL10 C900B324 5.1General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-TL10 C900B324 ورژن 5.1

General | International
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-CL00 CL00C92B351 5.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-CL00 CL00C92B351 ورژن 5.1

دانلود
Ascend Mate 7 MT7--J1 V100R001C00B126SP09 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7--J1 V100R001C00B126SP09 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-UL00 UL00C17B351 5.1China, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-UL00 UL00C17B351 ورژن 5.1

China, Asia Pacific
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-TL10 C900B329 5.1General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-TL10 C900B329 ورژن 5.1

General | International
دانلود
MediaPad M2 8.0 M2-801L V100R001C209B006CUSTC209D002 5.1.1Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad M2 8.0 M2-801L V100R001C209B006CUSTC209D002 ورژن 5.1.1

Asia Pacific
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-TL10 6.0 05012RRT دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-TL10 6.0 ورژن 05012RRT

دانلود
Mate 9 MHA-L09 L09C432B156 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 9 MHA-L09 L09C432B156 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
MediaPad M2 8.0 M2-A01W C100B006 5.1.1Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad M2 8.0 M2-A01W C100B006 ورژن 5.1.1

Russia, Europe
دانلود
MediaPad M2 8.0 M2-801W C232B202 5.1.1Europe All country دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad M2 8.0 M2-801W C232B202 ورژن 5.1.1

Europe All country
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-L09 V100R001C00B143 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-L09 V100R001C00B143 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001C00B128 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate 7 MT7-TL10 V100R001C00B128 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Mate 9 MHA-L09 L09C432B186 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 9 MHA-L09 L09C432B186 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
Nova Plus MLA-AL10 AL10C318B300 7.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova Plus MLA-AL10 AL10C318B300 ورژن 7.0

دانلود
Mate 9 MHA-L09 L09C432B190 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 9 MHA-L09 L09C432B190 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
Mate 9 MHA-L29 L29BC185B184 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 9 MHA-L29 L29BC185B184 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
Mate 9 MHA-L29 L29BC10B181 7.0Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 9 MHA-L29 L29BC10B181 ورژن 7.0

Russia, Europe
دانلود
Mate 9 MHA-L09 L09C40B140 7.0Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 9 MHA-L09 L09C40B140 ورژن 7.0

Europe
دانلود
Nova Plus MLA-L11 L11C185B340CUSTC185D001 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova Plus MLA-L11 L11C185B340CUSTC185D001 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
Nova Plus MLA-TL10 TL10C01B356 6.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova Plus MLA-TL10 TL10C01B356 ورژن 6.0

دانلود
Mate 9 MHA-L29 L29C636B189 7.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 9 MHA-L29 L29C636B189 ورژن 7.0

Venezuela
دانلود
Mate 9 MHA-L29 L29C432B197 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 9 MHA-L29 L29C432B197 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
Y5 2017 MAYA-L22 C185B123 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Y5 2017 MAYA-L22 C185B123 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Mate 9 MHA-L29 APP 7.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 9 MHA-L29 APP ورژن 7.0

دانلود
Mate 9 MHA-L09 8.0.0.371 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 9 MHA-L09 8.0.0.371(C185) ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
Ascend Mate MT1-U06 V100R001C00B907 4.2.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Mate MT1-U06 V100R001C00B907 ورژن 4.2.2

China (All Country)
دانلود
Y6 2017 Maya-L41 C432B136 6.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 2017 Maya-L41 C432B136 ورژن 6.0

West Europe , France
دانلود
Y5 2017 MAYA-L22 L22C185B125 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Y5 2017 MAYA-L22 L22C185B125 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Mate 9 MHA-L29 8.0.0.376 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 9 MHA-L29 8.0.0.376_C185 ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود

مشاهده کامل

N Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
Mate 8 NXT-L09 C432B320 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 8 NXT-L09 C432B320 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
Mate 8 NXT-L29 C432B320 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 8 NXT-L29 C432B320 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
Mate 8 NXT-L09 C185B200 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 8 NXT-L09 C185B200 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor 5C NEM-L22 C675B140 6.0.1India دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5C NEM-L22 C675B140 ورژن 6.0.1

India
دانلود
Mate 8 NXT-L29A C185B190 05013LKD 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 8 NXT-L29A C185B190_05013LKD ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Mate 8 NXT-L29B C185B190 05013LKP 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 8 NXT-L29B C185B190_05013LKP ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Mate 8 NXT-L29B C636B193 6.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 8 NXT-L29B C636B193 ورژن 6.0

Venezuela
دانلود
Mate 8 NXT-L09 C432B192 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 8 NXT-L09 C432B192 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
Mate 8 NXT-L29 L29C432B192 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 8 NXT-L29 L29C432B192 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
Mate 8 NXT-L29 L29C432B192 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 8 NXT-L29 L29C432B192 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
Honor 7 Lite NEM-L21 C432B130 6.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7 Lite NEM-L21 C432B130 ورژن 6.0

West Europe , France
دانلود
Honor 5C NEM-L51 C10B141 6.0Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5C NEM-L51 C10B141 ورژن 6.0

Russia, Europe
دانلود
GT3 NMO-L31 C636B141 6.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI GT3 NMO-L31 C636B141 ورژن 6.0

Venezuela
دانلود
GT3 NMO-L31 C636B300 DOWNGRADE 7 TO 6Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI GT3 NMO-L31 C636B300 ورژن DOWNGRADE 7 TO 6

Venezuela
دانلود
Mate 8 NXT-L29 ROLLBACK ROLLBACK 7.0 TO 6.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 8 NXT-L29 ROLLBACK ورژن ROLLBACK 7.0 TO 6.0

دانلود
Mate 8 NXT-L29A C432B192 6.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 8 NXT-L29A C432B192 ورژن 6.0

West Europe , France
دانلود
Mate 8 NXT-L29 Rollback NXT L29 From 7.0 EMUI5.0 to 6.0 EMUI4.0 C185B500 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 8 NXT-L29 Rollback NXT-L29 From 7.0 EMUI5.0 to 6.0 EMUI4.0 C185B500 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
GT3 NMO-L31 C185B352 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI GT3 NMO-L31 C185B352 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
GT3 NMO-L22 C106B350 7.0Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI GT3 NMO-L22 C106B350 ورژن 7.0

Russia, Europe
دانلود
Honor 5C NEM-L22 C675B310 7.0India دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5C NEM-L22 C675B310 ورژن 7.0

India
دانلود
Honor 5C NEM-L22 C636B355 7.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5C NEM-L22 C636B355 ورژن 7.0

Venezuela
دانلود
Honor 5C NEM-L22 ROLLBACK ROLLBACK 7.0 TO 6.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5C NEM-L22 ROLLBACK ورژن ROLLBACK 7.0 TO 6.0

دانلود
Honor 5C NEM-L22 C636B351 7.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5C NEM-L22 C636B351 ورژن 7.0

Venezuela
دانلود
GT3 NMO-L31 L31C185B356 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI GT3 NMO-L31 L31C185B356 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
Enjoy 6 NICE-AL10 AL10C00B136 7.0China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Enjoy 6 NICE-AL10 AL10C00B136 ورژن 7.0

China (All Country)
دانلود
Honor 5C NEM-L22 L22C675B320 7.0India دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5C NEM-L22 L22C675B320 ورژن 7.0

India
دانلود
Mate 8 NXT-L09 C605B100 6.0Latin America دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 8 NXT-L09 C605B100 ورژن 6.0

Latin America
دانلود
Honor 7 Lite NEM-L21 C432B130 ROLLBACK 7.0 TO 6.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7 Lite NEM-L21 C432B130 ورژن ROLLBACK 7.0 TO 6.1

West Europe , France
دانلود
Mate 8 NXT-L09 7.0 L09C605B580 دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 8 NXT-L09 7.0 ورژن L09C605B580

دانلود
Mate 8 NXT-L09 L09C432B560 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 8 NXT-L09 L09C432B560 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
Mate 8 NXT-L09 C900B196 6.0General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 8 NXT-L09 C900B196 ورژن 6.0

General | International
دانلود
Honor 5C NEM-L51 L51C432B355 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5C NEM-L51 L51C432B355 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
Honor 5C NEM-L51 L51C10B355 7.0Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 5C NEM-L51 L51C10B355 ورژن 7.0

Russia, Europe
دانلود
Mate 8 NXT-L29B C185B560 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 8 NXT-L29B C185B560 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
GT3 NMO-L31 C185B356 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI GT3 NMO-L31 C185B356 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Enjoy 6 NCE-AL00 AL00C00B034 6.0China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Enjoy 6 NCE-AL00 AL00C00B034 ورژن 6.0

China (All Country)
دانلود
Mate RS NEO-L29D 8.1.0.152 C900 8.1General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate RS NEO-L29D 8.1.0.152(C900) ورژن 8.1

General | International
دانلود
Enjoy 6 NICE-AL00 C00B160 7.0China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Enjoy 6 NICE-AL00 C00B160 ورژن 7.0

China (All Country)
دانلود
Mate RS NEO-L29D 8.1.0.156 C721 8.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate RS NEO-L29D 8.1.0.156_C721 ورژن 8.1

دانلود

مشاهده کامل

P Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
Ascend P6-U06 V100R001C00B130 4.3China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend P6-U06 V100R001C00B130 ورژن 4.3

China (All Country)
دانلود
Ascend P6-U06 V100R001C00B634 4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend P6-U06 V100R001C00B634 ورژن 4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend P6-U06 V100R001C00B708 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend P6-U06 V100R001C00B708 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Ascend P7-L10 ROLL BACK 5.1.1 TO 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend P7-L10 ROLL BACK ورژن 5.1.1 TO 4.4.2

دانلود
Ascend P7-L10 ROOLLBACK 3.0 TO 2.3 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend P7-L10 ROOLLBACK ورژن 3.0 TO 2.3

دانلود
Ascend P7-L10 C900B830 5.1.1General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend P7-L10 C900B830 ورژن 5.1.1

General | International
دانلود
Ascend P7-L10 C900B853 5.1.1General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend P7-L10 C900B853 ورژن 5.1.1

General | International
دانلود
Ascend P7-L10 C00B133 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend P7-L10 C00B133 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Ascend P7-L10 C00B136 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend P7-L10 C00B136 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Ascend P7-L10 C00B126 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend P7-L10 C00B126 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Ascend P7-L10 C00B158 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend P7-L10 C00B158 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
Honor 6 Plus PE-TL10 C900B332 5.1.1General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 Plus PE-TL10 C900B332 ورژن 5.1.1

General | International
دانلود
Honor 7 PLK-L01 B304 5.1.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7 PLK-L01 B304 ورژن 5.1.1

دانلود
Honor 7 PLK-L01 B130 5.1.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7 PLK-L01 B130 ورژن 5.1.1

دانلود
Honor 7 PLK-L01 B120 5.1.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7 PLK-L01 B120 ورژن 5.1.1

دانلود
Honor 7 PLK-L01 B321 6.0.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7 PLK-L01 B321 ورژن 6.0.1

دانلود
Honor 6 Plus PE-TL10 C185B510 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 Plus PE-TL10 C185B510 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Ascend P7-L00 L00C17B851 5.1China, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend P7-L00 L00C17B851 ورژن 5.1

China, Asia Pacific
دانلود
Ascend P7-L05 B851 5.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend P7-L05 B851 ورژن 5.1

دانلود
Ascend P7-L07 B851 5.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend P7-L07 B851 ورژن 5.1

دانلود
Ascend P7-L09 L09C92B851 5.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend P7-L09 L09C92B851 ورژن 5.1

دانلود
Honor 6 Plus PE-CL00 C92B351 5.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 Plus PE-CL00 C92B351 ورژن 5.1

دانلود
Honor 6 Plus PE-TL20 B351 5.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 Plus PE-TL20 B351 ورژن 5.1

دانلود
Honor 6 Plus PE-UL00 B351 5.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 Plus PE-UL00 B351 ورژن 5.1

دانلود
Honor 7 PLK-AL10 B708 5.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7 PLK-AL10 B708 ورژن 5.1

دانلود
Honor 7 PLK-L01 C432B370 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7 PLK-L01 C432B370 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
Honor 7 PLK-L01 C10B325 6.0.1Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7 PLK-L01 C10B325 ورژن 6.0.1

Russia, Europe
دانلود
Honor 7 PLK-L01 C185B370 6.0.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7 PLK-L01 C185B370 ورژن 6.0.1

Middle East & Africa
دانلود
Honor 7 PLK-L01 L01C432B320 6.1.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7 PLK-L01 L01C432B320 ورژن 6.1.1

West Europe , France
دانلود
Honor 7 PLK-L01 L01C636B310 6.0.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7 PLK-L01 L01C636B310 ورژن 6.0.1

Venezuela
دانلود
Honor 7 PLK-L01 L01C636B340 6.0.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7 PLK-L01 L01C636B340 ورژن 6.0.1

Venezuela
دانلود
Honor 6 Plus PE-TL10 C10B535 6.0.1Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 Plus PE-TL10 C10B535 ورژن 6.0.1

Russia, Europe
دانلود
Ascend P7-L11 CUSTC56D150SP06 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend P7-L11 CUSTC56D150SP06 ورژن 4.4.2

دانلود
Honor 6 Plus PE-TL10 C675B350 5.1.1India دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 Plus PE-TL10 C675B350 ورژن 5.1.1

India
دانلود
Honor 6 Plus PE-TL10 C675B520 6.0India دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 Plus PE-TL10 C675B520 ورژن 6.0

India
دانلود
Honor 7 PLK-UL00IN C675B341 6.0India دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7 PLK-UL00IN C675B341 ورژن 6.0

India
دانلود
Honor 7 PLK-UL00IN C675B360 6.0India دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 7 PLK-UL00IN C675B360 ورژن 6.0

India
دانلود
P8 Lite 2017 PRA-LX1 LX1C02B147 7.0Europe Vodafone, German دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 Lite 2017 PRA-LX1 LX1C02B147 ورژن 7.0

Europe Vodafone, German
دانلود
P8 Lite 2017 PRA-LX1 LX1C530B130 7.0Argentina Personal دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 Lite 2017 PRA-LX1 LX1C530B130 ورژن 7.0

Argentina Personal
دانلود
P8 Lite 2017 PRA-LX1 L09C432B185 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 Lite 2017 PRA-LX1 L09C432B185 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
Honor 6 Plus PE-TL10 C635B545 6.0.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 6 Plus PE-TL10 C635B545 ورژن 6.0.1

Venezuela
دانلود
P8 Lite PRAGUE-TL00 TL00RC10B170 6.0Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 Lite PRAGUE-TL00 TL00RC10B170 ورژن 6.0

Russia, Europe
دانلود
P8 Lite PRAGUE-L22 L22C185B175 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 Lite PRAGUE-L22 L22C185B175 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
Ascend P6-U06 C17B708 4.4.2China, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend P6-U06 C17B708 ورژن 4.4.2

China, Asia Pacific
دانلود
P8 Lite PRAGUE-L22 L22C636B160 6.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 Lite PRAGUE-L22 L22C636B160 ورژن 6.0

Venezuela
دانلود
MediaPad T2 7.0 Pro PLE-701L PLE701LC199B005CUSTC199D002 5.1.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro PLE-701L PLE701LC199B005CUSTC199D002 ورژن 5.1.1

Middle East & Africa
دانلود
Nova 2 PIC-L29 L29 C432B130 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova 2 PIC-L29 L29_C432B130 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
P8 Lite 2017 PRA-L11 8.0.0.364 C432 8.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 Lite 2017 PRA-L11 8.0.0.364 (C432) ورژن 8.0

West Europe , France
دانلود
P8 Lite 2017 PRA-LX1 C432B191 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 Lite 2017 PRA-LX1 C432B191 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
P8 Lite PRAGUE-L21 C185B175 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 Lite PRAGUE-L21 C185B175 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P8 Lite 2017 PRA-L11 8.0.0.367 C432 8.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 Lite 2017 PRA-L11 8.0.0.367_C432 ورژن 8.0

West Europe , France
دانلود
Nova 2 PIC-L29 8.0.0.331 C432 8.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova 2 PIC-L29 8.0.0.331_C432 ورژن 8.0

West Europe , France
دانلود
P8 Lite 2017 PRA-LX1 8.0.0 373 C185 8.0MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 Lite 2017 PRA-LX1 8.0.0_373_C185 ورژن 8.0

MEA
دانلود
Nova 3 PAR-L21 8.2.0.106 C185 8.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova 3 PAR-L21 8.2.0.106_C185 ورژن 8.1

Middle East & Africa
دانلود
P8 Lite 2017 PRA-LX1 8.0.0.365 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 Lite 2017 PRA-LX1 8.0.0.365_C185 ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
P8 Lite PRAGUE-L21 8.0.0.381 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P8 Lite PRAGUE-L21 8.0.0.381_C185 ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor View 20 PCT-L29 9.0.1.116 C432 9.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor View 20 PCT-L29 9.0.1.116_C432 ورژن 9.0

West Europe , France
دانلود
Nova 3 Paris-AL00IC 9.0.0.170 C675 9.0India دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova 3 Paris-AL00IC 9.0.0.170_C675 ورژن 9.0

India
دانلود

مشاهده کامل

R Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
G8 RIO-L01 C432B170CUSTC432D004 5.1.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI G8 RIO-L01 C432B170CUSTC432D004 ورژن 5.1.1

West Europe , France
دانلود
G8 RIO-L01 C900B150CUSTC636D005 5.1.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI G8 RIO-L01 C900B150CUSTC636D005 ورژن 5.1.1

Venezuela
دانلود
G8 RIO-L01 C900B160CUSTC185D005 5.1.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI G8 RIO-L01 C900B160CUSTC185D005 ورژن 5.1.1

Middle East & Africa
دانلود
G8 RIO-L01 C432B340CUSTC432D001 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI G8 RIO-L01 C432B340CUSTC432D001 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
G8 RIO-L01 L01C432B400FULL 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI G8 RIO-L01 L01C432B400FULL ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
G8 RIO-L01 C185B321CUSTC185D005 6.0.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI G8 RIO-L01 C185B321CUSTC185D005 ورژن 6.0.1

Middle East & Africa
دانلود
G8 RIO-L01 C636B310CUSTC636D001 6.0.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI G8 RIO-L01 C636B310CUSTC636D001 ورژن 6.0.1

Venezuela
دانلود
G8 RIO-L03 C40B130a 5.1.1Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI G8 RIO-L03 C40B130a ورژن 5.1.1

Europe
دانلود
G8 RIO-L03 C469B330 6.0.1Argentina , Open market دانلود

دانلود رام HUAWEI G8 RIO-L03 C469B330 ورژن 6.0.1

Argentina , Open market
دانلود
G8 RIO-L11 C432B350 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI G8 RIO-L11 C432B350 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
G8 RIO-L01 C900B130CUSTC629D001 5.1General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI G8 RIO-L01 C900B130CUSTC629D001 ورژن 5.1

General | International
دانلود
Mate 10 Lite RNE-L21 L21C185B101 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 10 Lite RNE-L21 L21C185B101 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
G8 RIO-L01 C185B340 6.0.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI G8 RIO-L01 C185B340 ورژن 6.0.1

Middle East & Africa
دانلود
Mate 10 Lite RNE-L21 C432B135 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 10 Lite RNE-L21 C432B135 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
Mate 10 Lite RNE-L21 C432B135 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 10 Lite RNE-L21 C432B135 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
Mate 10 Lite RNE-L21 8.0.0.330 C432 8.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 10 Lite RNE-L21 8.0.0.330_C432 ورژن 8.0

West Europe , France
دانلود
Mate 10 Lite RNE-L21 8.0.0.332 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 10 Lite RNE-L21 8.0.0.332_C185 ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود

مشاهده کامل

S Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
MediaPad 10 S10-101U C001B011SP15 4.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad 10 S10-101U C001B011SP15 ورژن 4.1

China (All Country)
دانلود
MediaPad 10 S10-201U C232B002 4.1Europe All country دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad 10 S10-201U C232B002 ورژن 4.1

Europe All country
دانلود
MediaPad S7-301U b005 4.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad S7-301U b005 ورژن 4.1

دانلود
MediaPad S7-701U c232b005 4.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad S7-701U c232b005 ورژن 4.1

دانلود
MediaPad S7-701WAS C199B002 4.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad S7-701WAS C199B002 ورژن 4.1

Middle East & Africa
دانلود
MediaPad S7-721u C199B003 4.3Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad S7-721u C199B003 ورژن 4.3

Middle East & Africa
دانلود
MediaPad S7-721u V100R001C232B008 4.3Europe All country دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad S7-721u V100R001C232B008 ورژن 4.3

Europe All country
دانلود
MediaPad S7-721W V100R001C331B002 4.3 دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad S7-721W V100R001C331B002 ورژن 4.3

دانلود
MediaPad M1 S8-301U V100R001C199B006 4.3Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad M1 S8-301U V100R001C199B006 ورژن 4.3

Middle East & Africa
دانلود
Y6 SCL-U31 b140 fix bug 5.1.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 SCL-U31 b140 fix bug ورژن 5.1.1

دانلود
Y6 SCL-U31 C900B130 5.1.1General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 SCL-U31 C900B130 ورژن 5.1.1

General | International
دانلود
MediaPad 10 S10-201U C001B010 4.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad 10 S10-201U C001B010 ورژن 4.1

China (All Country)
دانلود
Y6 SCC-U21 C900B130CUSTC636D001 5.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 SCC-U21 C900B130CUSTC636D001 ورژن 5.1

Venezuela
دانلود
MediaPad S7-302U V100R001C232B001 4.0Europe All country دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad S7-302U V100R001C232B001 ورژن 4.0

Europe All country
دانلود
Y6 SCL-L01 V100R001C432B150 4.4.2West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 SCL-L01 V100R001C432B150 ورژن 4.4.2

West Europe , France
دانلود
Y6 SCL-L21 V100R001C432B150 4.4.2West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 SCL-L21 V100R001C432B150 ورژن 4.4.2

West Europe , France
دانلود
MediaPad S7-601C V100R001C142B007 4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad S7-601C V100R001C142B007 ورژن 4.2

دانلود
MediaPad S7-601U V100R001C199B102 4.2Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad S7-601U V100R001C199B102 ورژن 4.2

Middle East & Africa
دانلود
MediaPad S7-601UE V100R001C233B001 4.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad S7-601UE V100R001C233B001 ورژن 4.1

دانلود
MediaPad S7-601W V100R001C233B102 4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad S7-601W V100R001C233B102 ورژن 4.2

دانلود
MediaPad S7-701W V100R001C232B001 4.1Europe All country دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad S7-701W V100R001C232B001 ورژن 4.1

Europe All country
دانلود
MediaPad 10 S10-201L V100R001C199B002 4.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad 10 S10-201L V100R001C199B002 ورژن 4.1

Middle East & Africa
دانلود
MediaPad 10 S10-231L V100R001C199B002 4.2Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad 10 S10-231L V100R001C199B002 ورژن 4.2

Middle East & Africa
دانلود
MediaPad 10 S10-231U V100R001C199B007 4.2Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad 10 S10-231U V100R001C199B007 ورژن 4.2

Middle East & Africa
دانلود
MediaPad 10 S10-231W V100R001C199B002 4.2Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad 10 S10-231W V100R001C199B002 ورژن 4.2

Middle East & Africa
دانلود
MediaPad 10 S10-233L V100R001C233B005 4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad 10 S10-233L V100R001C233B005 ورژن 4.2

دانلود
Ascend GX1 SC-CL00 V100R001C92B340 4.4.4 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend GX1 SC-CL00 V100R001C92B340 ورژن 4.4.4

دانلود
Honor 4A SCL-AL00 V100R001C00B14 5.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 4A SCL-AL00 V100R001C00B14 ورژن 5.1

China (All Country)
دانلود
Y6 SCL-L03 V100R001C900B050 5.1General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 SCL-L03 V100R001C900B050 ورژن 5.1

General | International
دانلود
Y6 SCL-L23 V100R001C900B051 5.1General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 SCL-L23 V100R001C900B051 ورژن 5.1

General | International
دانلود
Ascend GX1 SC-UL10 V100R001C00B123 4.4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend GX1 SC-UL10 V100R001C00B123 ورژن 4.4.2

China (All Country)
دانلود
MediaPad M1 S8-701U V100R001C271B006 4.3Argentina Movista دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad M1 S8-701U V100R001C271B006 ورژن 4.3

Argentina Movista
دانلود
MediaPad M1 S8-701W V100R001C271B007 4.3Argentina Movista دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad M1 S8-701W V100R001C271B007 ورژن 4.3

Argentina Movista
دانلود
MediaPad M1 S8-301W V100R001C232B002 4.4.2Europe All country دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad M1 S8-301W V100R001C232B002 ورژن 4.4.2

Europe All country
دانلود
Y6 SCL-L02 C900B130CUSTC183D001 5.0New Zealand, Australia دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 SCL-L02 C900B130CUSTC183D001 ورژن 5.0

New Zealand, Australia
دانلود
Y6 SCL-TL00 SCL TL00C01B211 5.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 SCL-TL00 SCL-TL00C01B211 ورژن 5.1

دانلود
MediaPad M1 S8-701U V100R001C209B009 4.3Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad M1 S8-701U V100R001C209B009 ورژن 4.3

Asia Pacific
دانلود
Y6 SCL-U31 B130 5.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 SCL-U31 B130 ورژن 5.1

دانلود
Y6C SCU-U31 MTK6572 5.1.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6C SCU-U31 MTK6572 ورژن 5.1.1

دانلود
Y6 SCC-U21 C636B170CUSTC636D007 5.1.1Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 SCC-U21 C636B170CUSTC636D007 ورژن 5.1.1

Venezuela
دانلود
Honor 9 STF-AL10 STF AL10C00B155 7.0China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 9 STF-AL10 STF-AL10C00B155 ورژن 7.0

China (All Country)
دانلود
Y6 SCL-U31 FIX VIRUS 5.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 SCL-U31 FIX VIRUS ورژن 5.1

دانلود
Honor 9 STF-L09 L09C185B140 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 9 STF-L09 L09C185B140 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor 9 STF-L09 L09C432B130 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 9 STF-L09 L09C432B130 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
Y6 SCL-L01 L01C432B181 5.1.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 SCL-L01 L01C432B181 ورژن 5.1.1

West Europe , France
دانلود
Y6 SCL-U31 C185B161 5.1.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 SCL-U31 C185B161 ورژن 5.1.1

Middle East & Africa
دانلود
Y6 SCL-L21 L21C185B150 5.1.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 SCL-L21 L21C185B150 ورژن 5.1.1

Middle East & Africa
دانلود
Honor 9 STF-L09 L09C432B360 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 9 STF-L09 L09C432B360 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
MediaPad S7-721u S7 721u V100R001C500B018 4.3 دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad S7-721u S7-721u_V100R001C500B018 ورژن 4.3

دانلود
Y6 SCC-U21 C900B150 N AGeneral | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 SCC-U21 C900B150 ورژن N/A

General | International
دانلود
Honor 9 STF-L09 8.0.0.367 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 9 STF-L09 8.0.0.367_C185 ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
MediaPad S7-721u V100R001C500B021 4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad S7-721u V100R001C500B021 ورژن 4.2

دانلود
Nova 3i Sydney-AL00 8.2.0.127 C00 8.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova 3i Sydney-AL00 8.2.0.127_C00 ورژن 8.1

China (All Country)
دانلود
Mate 20 Lite SNE-LX1-L21 8.2.0.110 C432 8.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Mate 20 Lite SNE-LX1-L21 8.2.0.110_C432 ورژن 8.1

West Europe , France
دانلود
Nova 3i Sydney-L21 8.2.0.116 C185 8.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Nova 3i Sydney-L21 8.2.0.116_C185 ورژن 8.1

Middle East & Africa
دانلود
Honor 9 STF-L09 8.0.0.369 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 9 STF-L09 8.0.0.369_C185 ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود

مشاهده کامل

T Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
MediaPad T1 7.0 T1-701 V100R001C199B002CUSTC199D001 4.4.2Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T1 7.0 T1-701 V100R001C199B002CUSTC199D001 ورژن 4.4.2

Middle East & Africa
دانلود
MediaPad T1 7.0 T1-701 V100R001C209B007CUSTC209D002 4.4.2Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T1 7.0 T1-701 V100R001C209B007CUSTC209D002 ورژن 4.4.2

Asia Pacific
دانلود
MediaPad T1 7.0 T1-701 V100R001C232B007CUSTC199D001 4.4.2Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T1 7.0 T1-701 V100R001C232B007CUSTC199D001 ورژن 4.4.2

Middle East & Africa
دانلود
Y300 T8833 V100R001C466B207 4.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI Y300 T8833 V100R001C466B207 ورژن 4.0

دانلود
Y300 T8833 V100R001C466B207 4.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI Y300 T8833 V100R001C466B207 ورژن 4.0

دانلود
Y6 Pro TIT-U00 C328B104 5.1Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 Pro TIT-U00 C328B104 ورژن 5.1

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
GR3 TAG-L22 V100R001C567B128 5.1USA United States دانلود

دانلود رام HUAWEI GR3 TAG-L22 V100R001C567B128 ورژن 5.1

USA United States
دانلود
GR3 TAG-L21 V100R001C479B125 5.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI GR3 TAG-L21 V100R001C479B125 ورژن 5.1

دانلود
MediaPad T1 7.0 T1-821L V100R001C500B020 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T1 7.0 T1-821L V100R001C500B020 ورژن 4.4.2

دانلود
MediaPad T1 7.0 T1-821W V100R001C233B007 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T1 7.0 T1-821W V100R001C233B007 ورژن 4.4.2

دانلود
MediaPad T1 7.0 T1-823L V100R001C233B007 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T1 7.0 T1-823L V100R001C233B007 ورژن 4.4.2

دانلود
MediaPad T1 7.0 T1-A21W V100R001C500B006 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T1 7.0 T1-A21W V100R001C500B006 ورژن 4.4.2

دانلود
Y6 Pro TIT-AL00 C328B124 5.1.1Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 Pro TIT-AL00 C328B124 ورژن 5.1.1

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Y6 Pro TIT-AL00 C583B207b 6.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 Pro TIT-AL00 C583B207b ورژن 6.0

دانلود
MediaPad T1 7.0 T1-702U V100R001C175B002CUSTC608D002 4.4.2China, Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T1 7.0 T1-702U V100R001C175B002CUSTC608D002 ورژن 4.4.2

China, Asia Pacific
دانلود
MediaPad T1 7.0 T1-701UA V100R001C209B003CUSTC395D001 4.4.2Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T1 7.0 T1-701UA V100R001C209B003CUSTC395D001 ورژن 4.4.2

Asia Pacific
دانلود
MediaPad T1 7.0 T1-A21L V100R001C199B005 4.4.2Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T1 7.0 T1-A21L V100R001C199B005 ورژن 4.4.2

Middle East & Africa
دانلود
Enjoy 5s TAG-AL00 TAG AL00C92B126 5.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Enjoy 5s TAG-AL00 TAG-AL00C92B126 ورژن 5.1

دانلود
GR3 TAG-TL00 TAG AL00C92B126 5.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI GR3 TAG-TL00 TAG-AL00C92B126 ورژن 5.1

دانلود
Y6 Pro TIT-TL00 C01B202h 5.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 Pro TIT-TL00 C01B202h ورژن 5.1

دانلود
MediaPad T1 7.0 T1-701U V100R001C209B007 4.4.2Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T1 7.0 T1-701U V100R001C209B007 ورژن 4.4.2

Asia Pacific
دانلود
MediaPad T1 7.0 T1-701UA V100R001C209B006CUSTC209D001 4.4.2Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T1 7.0 T1-701UA V100R001C209B006CUSTC209D001 ورژن 4.4.2

Asia Pacific
دانلود
MediaPad T1 7.0 T1-A21L V100R001C209B006 4.4.4Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T1 7.0 T1-A21L V100R001C209B006 ورژن 4.4.4

Asia Pacific
دانلود
Y6 Pro TIT-U0 C328B106 5.1Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 Pro TIT-U0 C328B106 ورژن 5.1

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
GR3 TAG-L22 C567B128i 5.1USA United States دانلود

دانلود رام HUAWEI GR3 TAG-L22 C567B128i ورژن 5.1

USA United States
دانلود
GR3 TAG-L21 C328B128 5.1Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI GR3 TAG-L21 C328B128 ورژن 5.1

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Y6 Pro TIT-U02 C328B107 5.1Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 Pro TIT-U02 C328B107 ورژن 5.1

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Y6 Pro TIT-U02 U02C328B107 5.1.1Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 Pro TIT-U02 U02C328B107 ورژن 5.1.1

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
MediaPad T1 7.0 T1-701U V100R001C199B101 4.4.2Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI MediaPad T1 7.0 T1-701U V100R001C199B101 ورژن 4.4.2

Middle East & Africa
دانلود
Y6 Pro TIT-AL00 AL00C328B129 5.1.1Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 Pro TIT-AL00 AL00C328B129 ورژن 5.1.1

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Y7 Prime TRT-L21A C185B142 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Y7 Prime TRT-L21A C185B142 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
Y7 Prime TRT-L21A L21A C185B150 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Y7 Prime TRT-L21A L21A_C185B150 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
Y6 Pro TIT-AL00 C567B106 N AUSA United States دانلود

دانلود رام HUAWEI Y6 Pro TIT-AL00 C567B106 ورژن N/A

USA United States
دانلود
GR3 TAG-L32 C390B112 5.1Asia دانلود

دانلود رام HUAWEI GR3 TAG-L32 C390B112 ورژن 5.1

Asia
دانلود
GR3 TAG-L21 C328B134 N AVenezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI GR3 TAG-L21 C328B134 ورژن N/A

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Enjoy 5s TAG-AL00 C92B167 5.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Enjoy 5s TAG-AL00 C92B167 ورژن 5.1

دانلود
Y7 Prime TRT-TL10 C00B225 7.0China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Y7 Prime TRT-TL10 C00B225 ورژن 7.0

China (All Country)
دانلود

مشاهده کامل

U Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
U8825D V100R001C471B962 4.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI U8825D V100R001C471B962 ورژن 4.0

دانلود
U8825-1 C00B958 4.0.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI U8825-1 C00B958 ورژن 4.0.4

China (All Country)
دانلود
U8812D U8812D C00B100 2.3.6China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI U8812D U8812D_C00B100 ورژن 2.3.6

China (All Country)
دانلود
U8815 U8815C00B939 4.0.3China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI U8815 U8815C00B939 ورژن 4.0.3

China (All Country)
دانلود
G301-U8816 C433B896 2.3.6Middle East دانلود

دانلود رام HUAWEI G301-U8816 C433B896 ورژن 2.3.6

Middle East
دانلود

مشاهده کامل

V Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
P9 Lite VNS-L21 C432B120 6.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L21 C432B120 ورژن 6.0

West Europe , France
دانلود
Honor 8 Smart VEN-L22 C675B130CUSTC675D002 N AIndia دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 Smart VEN-L22 C675B130CUSTC675D002 ورژن N/A

India
دانلود
P9 Lite VNS-L31 L31C432B150 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L31 L31C432B150 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
P9 Lite VNS-L31 L31C432B151 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L31 L31C432B151 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
P9 Lite VNS-L21 C432B150 6.0.1West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L21 C432B150 ورژن 6.0.1

West Europe , France
دانلود
P9 Lite VNS-L21 C432B336 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L21 C432B336 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
P9 Lite VNS-L31 L31C432B335 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L31 L31C432B335 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
P9 Lite VNS-L21 C185B130 6.0.1Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L21 C185B130 ورژن 6.0.1

Middle East & Africa
دانلود
P9 Lite VNS-L01 C432B161 6.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L01 C432B161 ورژن 6.0

West Europe , France
دانلود
P9 Plus VIE-L29 C185B181 6.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Plus VIE-L29 C185B181 ورژن 6.0

Middle East & Africa
دانلود
P9 Lite VNS-L31 L31C636B170 6.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L31 L31C636B170 ورژن 6.0

Venezuela
دانلود
P10 VTR-L09 L09C432B153 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 VTR-L09 L09C432B153 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
P10 VTR-L29 L29C432B151 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 VTR-L29 L29C432B151 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
P9 Lite VNS-L31 L31C440B380 7.0France دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L31 L31C440B380 ورژن 7.0

France
دانلود
P10 Plus VKY-L09 C432B130 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Plus VKY-L09 C432B130 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
P9 Lite VNS-L22 C635B384 7.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L22 C635B384 ورژن 7.0

Venezuela
دانلود
P10 Plus VKY-L29 L29C576B150 7.0Israel دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Plus VKY-L29 L29C576B150 ورژن 7.0

Israel
دانلود
P10 Plus VKY-L09 C02B150 7.0Europe Vodafone, German دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Plus VKY-L09 C02B150 ورژن 7.0

Europe Vodafone, German
دانلود
P10 VIC-L09 L09AC654B207 7.0Canada Rogers دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 VIC-L09 L09AC654B207 ورژن 7.0

Canada Rogers
دانلود
P10 VTR-L09 L09C34B150 7.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 VTR-L09 L09C34B150 ورژن 7.0

دانلود
P10 Plus VKY-L09 L09AC654B197 7.0Canada Rogers دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Plus VKY-L09 L09AC654B197 ورژن 7.0

Canada Rogers
دانلود
P10 VTR-L29 L29C605B162 7.0Latin America دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 VTR-L29 L29C605B162 ورژن 7.0

Latin America
دانلود
P10 Plus VKY-L09 L09BC109B160 7.0Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Plus VKY-L09 L09BC109B160 ورژن 7.0

Russia, Europe
دانلود
P9 Lite VNS-L21 L21C150B365 7.0Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L21 L21C150B365 ورژن 7.0

Europe
دانلود
P9 Plus VIE-L29 L29C185B381 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Plus VIE-L29 L29C185B381 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P10 VIC-L09 L09AC557B309 7.0Italia TIM دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 VIC-L09 L09AC557B309 ورژن 7.0

Italia TIM
دانلود
P10 Plus VKY-L09 L09C432B152 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Plus VKY-L09 L09C432B152 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
P10 VTR-L29 L29C185B151 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 VTR-L29 L29C185B151 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P10 VTR-L29 L29C185B165 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 VTR-L29 L29C185B165 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P10 VTR-L29 L09C40B351 7.0Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 VTR-L29 L09C40B351 ورژن 7.0

Europe
دانلود
P9 Plus VIE-L29 L29C185B385 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Plus VIE-L29 L29C185B385 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P9 Lite VNS-L31 L31C40B351 7.0Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L31 L31C40B351 ورژن 7.0

Europe
دانلود
P10 Plus VKY-L09 L09C113B151 7.0Canada Wind دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Plus VKY-L09 L09C113B151 ورژن 7.0

Canada Wind
دانلود
P9 Lite VNS-L21 L21C185B385 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L21 L21C185B385 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P10 Plus VKY-L29 L29C10B151 7.0Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Plus VKY-L29 L29C10B151 ورژن 7.0

Russia, Europe
دانلود
P10 Plus VKY-L29 L29C185B170 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Plus VKY-L29 L29C185B170 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P10 VTR-L29 L29C636B151 7.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 VTR-L29 L29C636B151 ورژن 7.0

Venezuela
دانلود
P10 VTR-L29 L29C185B170 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 VTR-L29 L29C185B170 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P10 VTR-L29 L29C10B131 7.0Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 VTR-L29 L29C10B131 ورژن 7.0

Russia, Europe
دانلود
P10 VTR-L29 L09C432B162 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 VTR-L29 L09C432B162 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
P10 VTR-L29 L09C185B163 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 VTR-L29 L09C185B163 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P10 VTR-L09 L09C557B309 7.0Italia TIM دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 VTR-L09 L09C557B309 ورژن 7.0

Italia TIM
دانلود
P9 Lite VNS-L31 L31C185B384 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L31 L31C185B384 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P9 Lite VNS-L31 L31C636B390 7.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L31 L31C636B390 ورژن 7.0

Venezuela
دانلود
P9 Lite VNS-L31 L31C432B389 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L31 L31C432B389 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
P9 Lite VNS-L21 C432B161a 6.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L21 C432B161a ورژن 6.0

West Europe , France
دانلود
P9 Lite VNS-L21 L21C432B381 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L21 L21C432B381 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
P9 Lite VNS-L21 L21C10B384 7.0Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L21 L21C10B384 ورژن 7.0

Russia, Europe
دانلود
P9 Lite VNS-L21 C185B384 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L21 C185B384 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P9 Lite VNS-L22 C185B151 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Lite VNS-L22 C185B151 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P9 Plus VIE-L29 L29C185B380 N AMiddle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P9 Plus VIE-L29 L29C185B380 ورژن N/A

Middle East & Africa
دانلود
P10 VTR-L29 VTR L29 8.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 VTR-L29 VTR-L29 ورژن 8.0

دانلود
P10 VTR-L29 8.0.0.363 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 VTR-L29 8.0.0.363 (C185) ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
P10 Plus VKY-L29 8.0.0.362 C185 8.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Plus VKY-L29 8.0.0.362(C185) ورژن 8.0

Middle East & Africa
دانلود
P10 VTR-L09 C185B163 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 VTR-L09 C185B163 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P10 VTR-L29 8.0.0.371 C432 8.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 VTR-L29 8.0.0.371_C432 ورژن 8.0

West Europe , France
دانلود
P10 Plus VKY-L29 8.0.0.370 C432 8.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Plus VKY-L29 8.0.0.370_C432 ورژن 8.0

West Europe , France
دانلود

مشاهده کامل

W Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
P10 Lite WARSAW-L22 Warsaw L22JC635B112 7.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WARSAW-L22 Warsaw-L22JC635B112 ورژن 7.0

Venezuela
دانلود
P10 Lite WAS-L03 WAS L03TC605B170 7.0Latin America دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WAS-L03 WAS-L03TC605B170 ورژن 7.0

Latin America
دانلود
P10 Lite WARSAW-L01 L01AC432B171 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WARSAW-L01 L01AC432B171 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
P10 Lite WAS-LX1 LX1AC530B131 7.0Argentina Personal دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WAS-LX1 LX1AC530B131 ورژن 7.0

Argentina Personal
دانلود
P10 Lite WAS-TL10 TL10HKC636B170 7.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WAS-TL10 TL10HKC636B170 ورژن 7.0

Venezuela
دانلود
P10 Lite WARSAW-L22 Warsaw L22C636B172 7.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WARSAW-L22 Warsaw-L22C636B172 ورژن 7.0

Venezuela
دانلود
P10 Lite WAS-LX1 LX1C10B170 7.0Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WAS-LX1 LX1C10B170 ورژن 7.0

Russia, Europe
دانلود
P10 Lite WAS-LX2 LX2JC635B170 7.0Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WAS-LX2 LX2JC635B170 ورژن 7.0

Venezuela
دانلود
P10 Lite WAS-LX1 LX1C432B178 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WAS-LX1 LX1C432B178 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
P10 Lite WAS-LX1 LX1AC113B170 7.0Canada Wind دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WAS-LX1 LX1AC113B170 ورژن 7.0

Canada Wind
دانلود
P10 Lite WAS-LX1 LX1AITAC555B170 7.0Italia TIM دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WAS-LX1 LX1AITAC555B170 ورژن 7.0

Italia TIM
دانلود
P10 Lite WAS-LX1 LX1C185B173 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WAS-LX1 LX1C185B173 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P10 Lite WAS-LX1 LX1C185B172 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WAS-LX1 LX1C185B172 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
Honor 8 Lite WAS-AL00 AL00C00B211 7.0China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Honor 8 Lite WAS-AL00 AL00C00B211 ورژن 7.0

China (All Country)
دانلود
P10 Lite WAS-L21 L21C10B170 7.0Russia, Europe دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WAS-L21 L21C10B170 ورژن 7.0

Russia, Europe
دانلود
P10 Lite WAS-L01 L01C432B183 7.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WAS-L01 L01C432B183 ورژن 7.0

West Europe , France
دانلود
P10 Lite WAS-L21A L21AC185B172 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WAS-L21A L21AC185B172 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P10 Lite WAS-L22J L22JC719B270 7.0 دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WAS-L22J L22JC719B270 ورژن 7.0

دانلود
P10 Lite WAS-LX1A C185B105 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WAS-LX1A C185B105 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P10 Lite WAS-L21 8.0.0.364 C432 8.0West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WAS-L21 8.0.0.364 (C432) ورژن 8.0

West Europe , France
دانلود
P10 Lite WAS-L21A C185B172 7.0Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WAS-L21A C185B172 ورژن 7.0

Middle East & Africa
دانلود
P10 Lite WAS-L21A L21AC185B178 7.0MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WAS-L21A L21AC185B178 ورژن 7.0

MEA
دانلود
P10 Lite WAS-L21A 8.0.0.365 C185 8.0MEA دانلود

دانلود رام HUAWEI P10 Lite WAS-L21A 8.0.0.365_C185 ورژن 8.0

MEA
دانلود

مشاهده کامل

Y Family

مدل بیلد نامبر ورژن منطقه دانلود محصول
Ascend Y210-0200 V100R001C433B875 2.3Middle East دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y210-0200 V100R001C433B875 ورژن 2.3

Middle East
دانلود
Ascend Y220-U10 V100R001C466B210 2.3.6 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y220-U10 V100R001C466B210 ورژن 2.3.6

دانلود
Ascend Y220-U10 V100R001C466B214 2.3.6 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y220-U10 V100R001C466B214 ورژن 2.3.6

دانلود
Ascend Y220-U10 V100R003C466B221 2.3.6 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y220-U10 V100R003C466B221 ورژن 2.3.6

دانلود
Ascend Y300-0100 V100R001C00B189 4.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y300-0100 V100R001C00B189 ورژن 4.1

China (All Country)
دانلود
Ascend Y300-0100 V100R001C00B209 4.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y300-0100 V100R001C00B209 ورژن 4.1

China (All Country)
دانلود
Ascend Y300-0100 V100R001C00B199 4.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y300-0100 V100R001C00B199 ورژن 4.1

China (All Country)
دانلود
Ascend Y300-0100 V100R001C00B197 4.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y300-0100 V100R001C00B197 ورژن 4.1

China (All Country)
دانلود
Ascend Y300-0000 V100R001C00B193 4.1China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y300-0000 V100R001C00B193 ورژن 4.1

China (All Country)
دانلود
Ascend Y320-U30 V100R001C113B200 4.2Canada Wind دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y320-U30 V100R001C113B200 ورژن 4.2

Canada Wind
دانلود
Ascend Y320-U30 V100R001C328B955 4.2Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y320-U30 V100R001C328B955 ورژن 4.2

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y320-U30 V100R001C524B300 4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y320-U30 V100R001C524B300 ورژن 4.2

دانلود
Ascend Y330-U11 V100R001C00B112 4.2.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y330-U11 V100R001C00B112 ورژن 4.2.2

China (All Country)
دانلود
Ascend Y330-U11 V100R001C00B113 4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y330-U11 V100R001C00B113 ورژن 4.2

China (All Country)
دانلود
Ascend Y330-U11 V100R001C00B110 4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y330-U11 V100R001C00B110 ورژن 4.2

China (All Country)
دانلود
Ascend Y336-U02 V100R001C328B106 4.4.4Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y336-U02 V100R001C328B106 ورژن 4.4.4

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y336-U02 V100R001C567B108 4.4.4USA United States دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y336-U02 V100R001C567B108 ورژن 4.4.4

USA United States
دانلود
Ascend Y511-T00 C112B120 4.2.2Latin America دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y511-T00 C112B120 ورژن 4.2.2

Latin America
دانلود
Ascend Y511-U00/01 Y511 U00 XSJZB 4.2.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y511-U00/01 Y511-U00_XSJZB ورژن 4.2.2

دانلود
Ascend Y511-U10 V100R001C328B118 4.2.2Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y511-U10 V100R001C328B118 ورژن 4.2.2

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y511-U10 V100R001C498B106 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y511-U10 V100R001C498B106 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y511-U30 all build number 4.2.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y511-U30 all build number ورژن 4.2.2

دانلود
Ascend Y520-U22 Rooted 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y520-U22 Rooted ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y520-U22 V100R001C328B109 4.4.2Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y520-U22 V100R001C328B109 ورژن 4.4.2

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y520-U22 V100R001C328B111 4.4.2Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y520-U22 V100R001C328B111 ورژن 4.4.2

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y520-U22 V100R001C569B101 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y520-U22 V100R001C569B101 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y520-U22 V100R001C567B106 4.4.2USA United States دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y520-U22 V100R001C567B106 ورژن 4.4.2

USA United States
دانلود
Ascend Y520-U33 V100R001C464B110 4.4.2Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y520-U33 V100R001C464B110 ورژن 4.4.2

Asia Pacific
دانلود
Y530-U00 ALL BUILD 4.3 دانلود

دانلود رام HUAWEI Y530-U00 ALL BUILD ورژن 4.3

دانلود
Y530-U00 V100R001C900B187 4.3General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Y530-U00 V100R001C900B187 ورژن 4.3

General | International
دانلود
Y530-U00 V100R001C900B177 4.3General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Y530-U00 V100R001C900B177 ورژن 4.3

General | International
دانلود
Y530-U00 V100R001C900B515 4.3General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Y530-U00 V100R001C900B515 ورژن 4.3

General | International
دانلود
Y530-U00 V100R001C900B509 4.3General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Y530-U00 V100R001C900B509 ورژن 4.3

General | International
دانلود
Y530-U00 V100R001C900B511 4.3General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Y530-U00 V100R001C900B511 ورژن 4.3

General | International
دانلود
Ascend Y550-L01 V100R001C00B246 4.4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y550-L01 V100R001C00B246 ورژن 4.4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend Y550-L01 V100R001C00B256 4.4.4China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y550-L01 V100R001C00B256 ورژن 4.4.4

China (All Country)
دانلود
Ascend Y560-CL00 V100R001C92B123 4.4 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y560-CL00 V100R001C92B123 ورژن 4.4

دانلود
Ascend Y560-CL00 V100R001C92B125 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y560-CL00 V100R001C92B125 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y560-u02 V100R001C328B103 4.4.2Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y560-u02 V100R001C328B103 ورژن 4.4.2

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y560-u02 V100R001C328B104 4.4.2Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y560-u02 V100R001C328B104 ورژن 4.4.2

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y600-U00 V100R001C00B039 4.2China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y600-U00 V100R001C00B039 ورژن 4.2

China (All Country)
دانلود
Ascend Y600-U00 V100R001C328B104 4.2Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y600-U00 V100R001C328B104 ورژن 4.2

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y600-U20 V100R001C467B002 4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y600-U20 V100R001C467B002 ورژن 4.2

دانلود
Ascend Y600-U20 B003 4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y600-U20 B003 ورژن 4.2

دانلود
Ascend Y600-U20 V100R001C435B018 4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y600-U20 V100R001C435B018 ورژن 4.2

دانلود
Ascend Y600-U20 V100R001C435B012 4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y600-U20 V100R001C435B012 ورژن 4.2

دانلود
Ascend Y625-U13 V100R001C464B103 N AAsia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y625-U13 V100R001C464B103 ورژن N/A

Asia Pacific
دانلود
Ascend Y625-U32 V100R001C328B108 4.4.2Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y625-U32 V100R001C328B108 ورژن 4.4.2

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y625-U32 B104 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y625-U32 B104 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y625-U32 V100R001C328B105 4.4.2Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y625-U32 V100R001C328B105 ورژن 4.4.2

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y625-U32 V100R001C479B106 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y625-U32 V100R001C479B106 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y625-U43 V100R001C464B105 4.4.2Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y625-U43 V100R001C464B105 ورژن 4.4.2

Asia Pacific
دانلود
Ascend Y635-L21 V100R001C636B131 4.4.2Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y635-L21 V100R001C636B131 ورژن 4.4.2

Venezuela
دانلود
Ascend Y635-L21 V100R001C185B141 4.4.2Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y635-L21 V100R001C185B141 ورژن 4.4.2

Middle East & Africa
دانلود
Ascend Y541-U02 V100R001C567B105 4.4USA United States دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y541-U02 V100R001C567B105 ورژن 4.4

USA United States
دانلود
Ascend Y541-U02 V100R001C583B107 4.4 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y541-U02 V100R001C583B107 ورژن 4.4

دانلود
Ascend Y541-U02 V100R001C479B106 4.4 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y541-U02 V100R001C479B106 ورژن 4.4

دانلود
Ascend Y541-U02 V100R001C567B114 4.4USA United States دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y541-U02 V100R001C567B114 ورژن 4.4

USA United States
دانلود
Ascend Y520-U22 V100R001C328B112 4.4.2Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y520-U22 V100R001C328B112 ورژن 4.4.2

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y540-U01 V100r001C576B105 4.4.2Israel دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y540-U01 V100r001C576B105 ورژن 4.4.2

Israel
دانلود
Ascend Y560-u02 2015 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y560-u02 2015 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y625-U03 V100R001C63B104 4.4.2Venezuela دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y625-U03 V100R001C63B104 ورژن 4.4.2

Venezuela
دانلود
Ascend Y360-U61 V100R001C328B101 4.4.2Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y360-U61 V100R001C328B101 ورژن 4.4.2

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y560-u02 26 02 2016 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y560-u02 26_02_2016 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y625-U21 U21V100R001C602B106 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y625-U21 U21V100R001C602B106 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y635-L02 V100R001C672B130 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y635-L02 V100R001C672B130 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y635-L03 V100R001C69B003 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y635-L03 V100R001C69B003 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y635-TL00 V100R001C01B180 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y635-TL00 V100R001C01B180 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y635-L21 V100R001C185B150 4.4.2Middle East & Africa دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y635-L21 V100R001C185B150 ورژن 4.4.2

Middle East & Africa
دانلود
Ascend Y221-U12 V100R001C70B105 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y221-U12 V100R001C70B105 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y360-U03 V100R001C464B105 4.4.2Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y360-U03 V100R001C464B105 ورژن 4.4.2

Asia Pacific
دانلود
Ascend Y560-L01 V100R001C577B040 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y560-L01 V100R001C577B040 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y635-CL00 V100R001CHNC92B270 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y635-CL00 V100R001CHNC92B270 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y635-L01 V100R001C432B131 4.4.2West Europe , France دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y635-L01 V100R001C432B131 ورژن 4.4.2

West Europe , France
دانلود
Ascend Y560-u02 26 02 2016 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y560-u02 26_02_2016 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y560-u02 05 09 2016 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y560-u02 05_09_2016 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y560-u02 imei and brick slove 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y560-u02 imei and brick slove ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y625-U32 C479B106 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y625-U32 C479B106 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y360-U72 V100R001C142B101 5.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y360-U72 V100R001C142B101 ورژن 5.1

دانلود
Y530-U00 V100R001C900B519 4.3General | International دانلود

دانلود رام HUAWEI Y530-U00 V100R001C900B519 ورژن 4.3

General | International
دانلود
Ascend Y336-U02 V100R001C567B114 4.4.4USA United States دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y336-U02 V100R001C567B114 ورژن 4.4.4

USA United States
دانلود
Ascend Y560-L01 V100R001C328B106 4.4.2Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y560-L01 V100R001C328B106 ورژن 4.4.2

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y560-L01 V100R001C577B032e 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y560-L01 V100R001C577B032e ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y360-U31 V100R001C302B101 4 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y360-U31 V100R001C302B101 ورژن 4

دانلود
Ascend Y360-U31 V100R001C143B103 4 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y360-U31 V100R001C143B103 ورژن 4

دانلود
Ascend Y560-L02 V100R001C640B103a 5.1.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y560-L02 V100R001C640B103a ورژن 5.1.1

دانلود
Ascend Y560-L02 FIX ALL BUG MULTI LANG 5.1.1 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y560-L02 FIX ALL BUG MULTI LANG ورژن 5.1.1

دانلود
Ascend Y618-T00 V100R001CHSC01B020 4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y618-T00 V100R001CHSC01B020 ورژن 4.2

دانلود
Ascend Y610-U00 V100R001C00B238 4.3China (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y610-U00 V100R001C00B238 ورژن 4.3

China (All Country)
دانلود
Ascend Y360-U61 V100R001C328B102 4.4.2Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y360-U61 V100R001C328B102 ورژن 4.4.2

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y360-U61 V100R001C328B105 4.4.2Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y360-U61 V100R001C328B105 ورژن 4.4.2

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y360-U61 V100R001C577B107 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y360-U61 V100R001C577B107 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y360-U82 V100R001C328B102 SD UPDATEVenezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y360-U82 V100R001C328B102 ورژن SD-UPDATE

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y360-U72 V100R001C328B102 4.4.2Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y360-U72 V100R001C328B102 ورژن 4.4.2

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y536-A1 V100R001C45B273 4.4.3 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y536-A1 V100R001C45B273 ورژن 4.4.3

دانلود
Ascend Y330-U05 V100R001C00B134 SD UPGRADEChina (All Country) دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y330-U05 V100R001C00B134 ورژن SD-UPGRADE

China (All Country)
دانلود
Ascend Y550-L02 C457B249 4.4.4 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y550-L02 C457B249 ورژن 4.4.4

دانلود
Ascend Y541-U02 V100R001C468B102 4.4 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y541-U02 V100R001C468B102 ورژن 4.4

دانلود
Ascend Y540-U01 SD Update 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y540-U01 SD-Update ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y336-U02 V100R001C578B101 4.4.4Canada دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y336-U02 V100R001C578B101 ورژن 4.4.4

Canada
دانلود
Ascend Y336-U02 V100R001C578B101 4.4.4Canada دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y336-U02 V100R001C578B101 ورژن 4.4.4

Canada
دانلود
Ascend Y600-U20 U20V100R001C576B103 4.2.2Israel دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y600-U20 U20V100R001C576B103 ورژن 4.2.2

Israel
دانلود
Ascend Y600-U20 U20V100R001C576B107 4.2.2Israel دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y600-U20 U20V100R001C576B107 ورژن 4.2.2

Israel
دانلود
Ascend Y221-U12 V100R001C593B101 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y221-U12 V100R001C593B101 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y520-U22 FIXOFF NEWBOOT 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y520-U22 FIXOFF_NEWBOOT ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y360-U82 V100R001C436B102 N A دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y360-U82 V100R001C436B102 ورژن N/A

دانلود
Ascend Y625-U32 U32V100R001C328B109 4.4.2Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y625-U32 U32V100R001C328B109 ورژن 4.4.2

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y541-U02 V100R001C468B106 4.4 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y541-U02 V100R001C468B106 ورژن 4.4

دانلود
Ascend Y360-U03 V100R001C328B102 N AVenezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y360-U03 V100R001C328B102 ورژن N/A

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y360-U03 V100R001C464B115 4.4.2Asia Pacific دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y360-U03 V100R001C464B115 ورژن 4.4.2

Asia Pacific
دانلود
Ascend Y360-U31 V100R001C577B101 4 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y360-U31 V100R001C577B101 ورژن 4

دانلود
Ascend Y625-U51 V100R001C577B105 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y625-U51 V100R001C577B105 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y221-U22 U22V100R001C328B109 4.4Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y221-U22 U22V100R001C328B109 ورژن 4.4

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y625-U32 C567B110 4.4.2USA United States دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y625-U32 C567B110 ورژن 4.4.2

USA United States
دانلود
Ascend Y625-U51 C577B108 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y625-U51 C577B108 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y635-L03 C45B140 4.4.2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y635-L03 C45B140 ورژن 4.4.2

دانلود
Ascend Y625-U21 C577B110 N A دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y625-U21 C577B110 ورژن N/A

دانلود
Ascend Y520-U22 C328B116 4.4.2Venezuela Movilnet, 05021PTS دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y520-U22 C328B116 ورژن 4.4.2

Venezuela Movilnet, 05021PTS
دانلود
Ascend Y625-U51 C212B105 4.2Telefonica / O2 دانلود

دانلود رام HUAWEI Ascend Y625-U51 C212B105 ورژن 4.2

Telefonica / O2
دانلود

مشاهده کامل