دانلود رام HTC One SV K2-UL N/A
برند : HTC
مدل : One SV K2-UL
ورژن : 4.2.2
مشخصه فایل : N/A
حجم فایل : 639.05 MB
تاریخ انتشار : 1397/5/27
بازدید : 216

دانلود رام HTC One SV K2 UL N A

HTC One SV K2-UL
محتوای فایل

k2ul-3114011-422-sense5.zip

   k2ul-3114011-422-sense5/

   k2ul-3114011-422-sense5/boot.emmc.win

   k2ul-3114011-422-sense5/boot.emmc.win.md5

   k2ul-3114011-422-sense5/data.ext4.win

   k2ul-3114011-422-sense5/data.ext4.win.md5

   k2ul-3114011-422-sense5/recovery.log

   k2ul-3114011-422-sense5/system.ext4.win

   k2ul-3114011-422-sense5/system.ext4.win.md5

مشاهده کامل

نظرات